PREMIUMNÄTVERK: IT-upphandling offentlig sektor

Dela erfarenheter med de bästa inom offentlig sektor: Bli medlem i specialistnätverket it-upphandlingar

Den offentliga sektorn är i allt högre grad beroende av en kvalificerad hantering av upphandlingar, samt uppföljning av leverantörer och vad de levererar. IT-upphandlingar är ett specialistnätverk som har initierats på uppmaning av myndigheter, som ser ett viktigt behov av ett leverantörsoberoende nätverk för  upphandling kopplat till IT inom den offentliga sektorn.

Nätverkets fokus är IT i verksamhetsutveckling även om flertalet frågeställningar är generella och finns till för dig som är upphandlare av IT, beställare, upphandlings- och inköpschef, CFO, IT-chef kravställare, verksamhetsutvecklare.

Facilitatorn Eva Waitzfelder har en lång bred bakgrund inom inköp, försäljning och projektstyrning. Här träffar du likasinnade, utbyter erfarenheter, ventilerar funderingar, problem och diskuterar aktuella ämnen. Allt sker under förtroendefulla former där samtliga inblandade vet att det som sägs stannar inom nätverket.

SYFTE

  • Vara ett leverantörsoberoende forum för kommuner, landsting, myndigheter verk, för vilka en effektiv hantering av upphandlingar är en viktig framgångsfaktor.
  • Behandla olika områden som samtliga hjälper oss att effektivisera våra upphandlingar genom minskade kostnader, bättre rutiner och ökad kompetens.
  • Behandla områden där vi kan samverka.
  • Bredda det egna personliga nätverket, få ökad personlig kompetens.

Våra deltagare är alla mycket kunniga inom sina områden och  mycket engagerade. De har alla gjort besparingar i sin egen organisation tack vare deltagande i nätverket.  Säg att du kan spara 5%  av dina upphandlingskostnader tack vare något du kunnat penetrera i nätverket. Om du har en upphandling som är värd 5 miljoner motsvarar det 250 000 SEK.

Arbetsformerna är enkla. Vi ses som regel fyra till fem gånger per år en för- eller eftermiddag hos någon av medlemmarna.  Vi väljer bland aktuella ämnen, som föreslagits av medlemmarna. Ett par av nätverkets medlemmar som har erfarenhet av kvällens tema, får göra inledande presentationer. Dessa diskuteras därefter i grupp och/eller i plenum. Vi ordnar även med externa gästtalare när behov finns om detta.

Exempel på ämnen: kravställning i samband med upphandling, utvärderingsmodeller, licensavtal, konsultavtal, mallar, ramavtal kontra konkurrensutsättning.

Välkommen att kontakta Facilitator Eva Waitzfelder för mer information på e-post eva@nordicfields.se telefon 070-255 81 31.

Sagt om nätverket:

"Skarpa ämnen tas upp och de öppenhjärtliga diskussionerna  gör att mina förväntningar överträffats" 
Kristina Portugués, inköpschef på Transportstyrelsen  

"De teman som tas upp och de frågor som diskuteras är högst relevanta för mitt dagliga arbete. Kan därför varmt rekommendera detta nätverk för den som önskar utveckla sina kunskaper inom området.”
Tony Back, jurist på affärsenheten, Rikspolisstyrelsen

"Nätverket gör att jag kan dra nytta av det jag lär mig för andra upphandlingar än IT."
Siv Lantz, upphandlingssamordnare på Vallentuna kommun

Tidigare aktiviteter

sep
27
Överprövningar av offentlig upphandling

Stockholm centralt

(Hela dagen)
maj
22
Kravställning med fokus på IT-system


Centralt Stockholm

09:30 till 14:00
dec
06
Uppföljning av leverantörer

Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

09:30 till 14:00
aug
30
Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Stockholm

09:30 till 14:00
feb
10
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Vad innebär EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018? Hur tolkar man det komplexa legala språket och applicerar det på verksamheten och upphandling så att det fungerar praktiskt?

Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

10:00 till 14:00
nov
09
Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Stockholm

09:30 till 12:15
sep
13
Tema: E-handel

Välkommen till höstens första eftermiddagsmöte med premiumnätverket IEFF Inköpseffektivisering.

Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

12:30 till 16:00
sep
13
Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Välkommen till höstens första nätverksmöte med premiumnätverket IEFF Inköpseffektivisering.

Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

09:30 till 12:15
maj
18
Nätverksträff hos Skatteverket

Välkommen till Nätverket för Inköpseffektivisering!

Temat för mötet är leverantörsstyrning på FMV.

09:00 till 16:00
feb
23
IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Temat för möte är kravställning vid IT-upphandling.

Vi går igenom lyckade och mindre lyckade exempel på upphandlingar. Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

(Hela dagen)

Nätverksledare

Your profile picture
Eva Waitzfelder

Syfte

Specialistnätverket IT-upphandlingar offentlig sektor är ett nätverk för inköpsansvariga/upphandlingsansvariga inom den offentliga sektorn.

Navigera

Målgrupp

Inköpsansvariga/upphandlingsansvariga inom den offentliga sektorn

Kostnad

Kostnad: 9 500 kronor + 25 moms och medlemskap i Dataföreningen.