PREMIUMNÄTVERK: CIO

Specialistnätverket CIO vänder sig till dig som jobbar för stora företag eller organisationer. CIO nätverket startade våren 2004 på uppmaning av ett antal företag, som ville skapa ett leverantörsoberoende nätverk för CIO/ IT-chefer i stora företag och organisationer.

Man ville ha ett forum där man utan inblandning av leverantörsintressen öppet kunde utbyta erfarenheter. Denna öppenhet har fungerat väl i praktiken och skapat en anda av förtroende, där såväl succéer som misslyckanden kunnat ventileras. Vi har också varit angelägna om att ha en stor branschblandning för att deltagarna skall kunna få inspiration och aha-upplevelser från verksamheter de normalt inte har kontakt med.

Arbetsformerna är enkla. Vi ses som regel fyra till fem gånger per år mellan kl. 17.00 – 20.00 hos något av medlemmarnas företag. Om möjligt deltar någon i värdföretagets koncernledning, då vi gärna ser att vi får synpunkter på IT från företagsledningarna. Vi väljer bland aktuella ämnen, som föreslagits av medlemmarna.

Ett par av nätverkets medlemmar som har erfarenhet av kvällens tema, får göra inledande presentationer. Dessa diskuteras därefter i grupp och/eller i plenum. Bland ämnen vi ventilerat under de senaste mötena märks.

  • Verksamhetsutveckling via IT/smart användning av IT
  • Verksamheten och IT 
  • Enterprise architecture 
  • Värdedriven IT, praktikfall 
  • Användarnas syn på IT-tjänsterna 
  • Inköps-/ leverantörsstyrning 
  • Effektivisering av IT-processer.

Fredrik Runnquist är facilitator i CIO-nätverket och har en bakgrund från Ericsson. Han har därefter arbetat som IT-ansvarig på bland annat Philips och Posten. Fram till mars 2009 har Fredrik varit IT-chef och ansvarig för Shared Service inom Swedbank. Sedan mars 2009 arbetar han med ett antal investeringar inom IT-området. Fredrik fungerar också som styrelserepresentant och rådgivare till IT-bolag i lite olika former. Fredrik är aktiv i Dataföreningen och var en av de två initiativtagarna till CIO-nätverket när det startade.

Nätverksledare

Your profile picture
Fredrik Runnquist

Syfte

Syftet är att vara ett leverantörsoberoende forum för CIO:er och IT-chefer i större företag/organisationer/myndigheter, för vilka utnyttjandet av IT är en viktig framgångsfaktor. CIO-nätverket är ett av Dataföreningens specialistnätverk.Kostnad: Medlemskap i Dataföreningen samt 9 500 kronor + moms per år för fyra - fem möten. Dessutom ingår nätverket i EuroCIO en internationell sammanslutning inom EU.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Målgrupp

CIO:er och IT chefer

Kostnad

Kostnad: 11 875 kr + moms 25% + medlemskap i Dataföreningen