System och projektanatomier: Visualisering av beroenden

Hur planerar man sin utveckling så att det som levereras kan integreras och testas så tidigt som möjligt? Hur kan man öka samsynen kring arkitektur och lösningar i en komplex produkt? Hur kan visualisering bidra till driv och rätt prioriteringar i projektet? Hur får jag produktledningen att förstå konsekvenserna av en kravändring?

Systemanatomier och projektanatomier är ett visuellt sätt att beskriva system och utvecklingsprojekt utgående från beroenden mellan systemförmågorna. Arbetet med att ta fram anatomin och den resulterande bilden ger en djupare – och gemensam – förståelse för vad det är man ska utveckla och är dessutom ett oöverträffat verktyg för integrationsplanering. Anatomierna är ett centralt verktyg inom Integration Driven Development (IDD). En metod som syftar till tidig integration och test av det som utvecklas i hela det tillgängliga systemet.

Du kommer att få en introduktion till principerna bakom IDD och anatomier, få pröva på att, i grupp, skapa en enkel systemanatomi och dessutom möjlighet att reflektera kring andra beroendegrafer och vad man skulle kunna ha dem till.

Erik Blom är verksamhetsutvecklare på FindOut, som hjälper företag att effektivisera sin utvecklingsverksamhet med metodstöd och visuella verktyg. Han har framför allt arbetat med komplexa produkter och projekt och har lång erfarenhet av just IDD och anatomier. 2011 var Erik med och skrev boken The System Anatomy – Enabling Agile Project Management.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-09-07
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Employee Generated Learning

Digital tillgänglighet - de nya lagkraven

En stark berättelse - för att förena team och företag

Leda relevanta förändringar – en grafisk resa!

Inspirationsföreläsning om vintergatan metoden

System och projektanatomier: Visualisering av beroenden

Så visualiserar du dina mål och inre resurser med hjälp av det symboliska språket

Visuella affärsmodeller som verktyg för innovation

Hur du visualiserar strategier så att de ger rätt effekt

Digital storytelling: Berätta din historia med hjälp av ljud och bild

Rita enkelt och använd modeller för ökad kommunikation

Nytt nätverk! Power of Visual - uppstartsmöte

Hur kan du använda din kreativa hjärna för att "accelerera" din prestationsförmåga?

Symbolers betydelse i verksamhetsutveckling - Power of Visual

Grafisk facilitering - Power of Visual

Hur du omvandlar text till bilder och symboler - praktiskt träning

Bildspråket som ditt främsta verktyg

Bilder, bilder – men hur gör man?

Bättre modeller

Varför är bilder så kraftfullt verktyg vid förändringsledning?

Fotograf Torbjörn Sjödin föreläser och visar bilder

Engagera genom Gamification

Knäppa kort eller Skapa bilder

Knäppa kort eller Skapa bilder