Inspirationsföreläsning om vintergatan metoden

I en värld full av modeller, hur ska vi kunna navigera mellan dem, se hur de hänger samman och påverkar varandra? Hur avgör jag vilka delar i verksamheten som kommer att påverkas av den nya verksamhetsplanen? Hur ska jag avgöra vilka förändringar av arbetssätt eller IT-stöd som ett direktiv påverkar? Hur kan jag avgöra om jag adresserat rätt områden när jag lagt fram min budget? Kommer våra föreslagna projekt verkligen adressera de problemområden vi ser?  

Genom att ta fram en visuell förmågekarta av verksamheten, lägga ut den i värdeflödet, öppna upp förmågorna och se vilka IT-system som stöttar dem och vilket informationsutbyte de har sinsemellan kan vi skapa en stabil navigationskarta – en Vintergata.  Genom att lägga på annan dynamisk information kan vi sedan ankra i en och samma modell för att skapa förståelse mellan olika perspektiv, roller och frågeställningar. Vi får säkrare beslutsunderlag och en helt ny förutsättning för att skapa samsyn. 

Välkommen till en inspirationsföreläsning om Vintergatan metoden med Cecilia Nordén!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-11-23
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Employee Generated Learning

Digital tillgänglighet - de nya lagkraven

En stark berättelse - för att förena team och företag

Leda relevanta förändringar – en grafisk resa!

Inspirationsföreläsning om vintergatan metoden

System och projektanatomier: Visualisering av beroenden

Så visualiserar du dina mål och inre resurser med hjälp av det symboliska språket

Visuella affärsmodeller som verktyg för innovation

Hur du visualiserar strategier så att de ger rätt effekt

Digital storytelling: Berätta din historia med hjälp av ljud och bild

Rita enkelt och använd modeller för ökad kommunikation

Nytt nätverk! Power of Visual - uppstartsmöte

Hur kan du använda din kreativa hjärna för att "accelerera" din prestationsförmåga?

Symbolers betydelse i verksamhetsutveckling - Power of Visual

Grafisk facilitering - Power of Visual

Hur du omvandlar text till bilder och symboler - praktiskt träning

Bildspråket som ditt främsta verktyg

Bilder, bilder – men hur gör man?

Bättre modeller

Varför är bilder så kraftfullt verktyg vid förändringsledning?

Fotograf Torbjörn Sjödin föreläser och visar bilder

Engagera genom Gamification

Knäppa kort eller Skapa bilder

Knäppa kort eller Skapa bilder