Västra kretsen

Leda under tidspress och förändring

Hur kan du på ett effektivt sätt höja din energinivå och arbetsglädje och förstå din grupp bättre?

Lotta Barclay från Fyra & Partners, presenterar metoder och verktyg som kan användas för att öka förståelsen för hur du och teamet kan bli mer effektivt i alla faser. Från inledning till den kritiska implementeringen och uppföljningen.

Under kvällen visar Lotta på tydliga exempel och insikter från några verktyg. Bl.a. om hur man konkret kan dra nytta av informationen man får ut av en analys med hjälp av verktyget ”Harrisson Assessments”. Olika paradoxer, där mjuka och hårda egenskaper ställs mot varandra.

Genom enkla övningar blir det klart för alla hur man kan agera för att göra varandra bättre. Det blir tydligt hur du och varje medlem agerar under press och stress samt vid snabba förändringar.

Fyra & Partners AB arbetar med konkreta och mätbara resultatförbättringar för organisationen. De utvecklar ledare och grupper med utgångspunkt från individens styrkor.
Mer information om Fyra & Partners AB kan du hitta på www.fyraochpartners.se

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-09-20
17:00 till 20:00

Lindholmsplatsen 1, Kuggen - stora konferensrummet vån 3

Leda under tidspress och förändring