Prisceremoni för bästa exjobb 2019

Välkommen till DFÖ:s 20:e utdelning av Bästa Ex-jobb!

I årets prisceremoni för bästa exjobb, som delas ut av Dataföreningen Östra Kretsen i samarbete med Linköpings Universitet deltar:

PÅ MASTERNIVÅ:

1) Erik Areström
Kan man använda statistiska mått i ett nätverks datapaketflöden för att karakterisera flödestypen trots att innehållet är krypterat?

2) Sara Bergman
Har blockkedjor avsedda att lagra transaktioner mellan förbestämda parter bättre/sämre prestanda jämfört med distribuerade databaser?

3) Terese Borg
Kan tjänsteföretag få relevant information från ERP systemet för att följa upp vilka affärer blev mer effektiva och lönsamma?

4) Eric Henziger
Är kan olika molntjänster som används för att lagra personlig data jämföras med avseende på prestande och säkerhetsfunktioner?

5) Oscar Johansson
Hur kan browser-rekommendationer förbättras genom smartare utnyttjande av användarens data?

6) Mohammed Khodari
Kan man öka tilliten till elektroniska enheter som styr olika funktioner in en fordon genom att skapa lämpliga attesteringsmekanismer?

7) Tomas Öhberg
Hur kan man förkorta exekveringstiden av parallella beräkningar genom att dela upp arbetet mellan CPU och grafikenheten (GPU)?

PROMOTOR för samtliga exjobb: Inger Erlander Klein

EVENEMANGET
Datum: 14 maj 2019
Tid: 17:30 - 19.00
Plats: Creactive, Mjärdevi
Adress: Teknikringen 7, Linköping
Kostnad: Fri
Bra att veta: Anmälan senast 8 maj till gunilla@almesaker.se
För upplysningar kontakta: simin.nadjm-tehrani@liu.se

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-05-14
17:30 till 19:00

Creactive, Mjärdevi, Teknikringen 7, Linköping

Bedrägerier på Internet – så skyddar Du Dig!

Prisceremoni för bästa exjobb 2019

2019 års stämma i Östra Kretsen den 14 mars

Remote Tower Services, RTS

Vem äger vad på Internet - Paneldebatt

Höghastighetståg på Ostlänken

Prisutdelning till LIU:s bästa it-examensarbete