Norrsken över norrbotten

Årsstämma Dataföreningen Norrbotten

Välkommen till Dataföreningen Norrbottens årsstämma!

Årsstämman äger rum den 14 mars 2019 kl. 17:00 på O'learys, Västra Varvsgatan 25, 972 36 Luleå.
17.00 börjar vi med den lokala årstämman och en lättare förtäring. 
18:00 deltar vi på livesändningen av riksföreningens årsstämma.
ca 18.30 avslutar vi med middag och aktivitet. 

Var gärna i tid då stämman börjar 17:00!

Program

16.45 Ankomst och lättare förtäring

17.00 Årsmötet öppnar!

Dagordning årsmöte DF Norrbotten

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justerare
5. Frågan om stadgeenlig kallelse till årsmötet
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas rapport
9. Fastställande av resultat‐ och balansräkningar samt disposition av resultatet
10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
13. Val av ordförande och fastställande av styrelseledamöter i styrelsen
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
16. Val av valberedning samt sammankallande till denna
17. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
18. Övriga ärenden

18.00 Webbsändning från riksföreningen

18.30 Avslutning med middag, därefter Bowling

Ev. motioner ska lämnas in senast 2019-02-26 till martin.lundgren@ltu.se

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-03-14
17:00 till 21:00

Årsstämma Dataföreningen Norrbotten

En eftermiddag med Ung Företagsamhet

(Fullsatt!) Genvägen till GDPR

Årsmöte DF Norrbotten 14/3

Så här lockar vi yngre kvinnor till IT-branschen och får dem att stanna kvar i Norrbotten

Nätverksfrukost med #addher & ITQ

Kvinna, driven och utvecklingsintresserad. Norrbotten behöver dig!

Fullbokat! Frukostföreläsning GDPR

Afterwork @ Evado FULLSATT!