Norrsken över norrbotten

Årsmöte DF Norrbotten 14/3

DF Norrbotten bjuder in till årsmöte den 14/3 med efterföljande middag och bowling. 

Program

16.45 Ankomst och lättare förtäring

17.10 Dagordning årsmöte DF Norrbotten

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till årsmötet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Nya stadgar. 
 13. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 14. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 17. Val av valberedning samt sammankallande för denna
 18. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 19. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 20. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 21. Övriga ärenden 

18.00 Utveckling av riksföreningen, webbsändning med ordförande riksföreningen, Isobel Hadley-Kamptz

18.30 Avslutning med middag därefter Bowling 

Sista anmälningsdag 11/3

Kostnadsfritt

Endast för DF Norrbottens medlemmar

Anmäl ev. allergier.

Ev. motioner ska lämnas in senast 2018-02-26 till info@df-norrbotten.se

Ansökan till styrelseposter ska anmälas senast 2018-02-26 till Bengt-Erik Johansson, bengt@ordochmening.se,  eller Kristina Andersen, kristina.andersen@tullverket.se.

Info e-post: info@df-norrbotten.se  eller kontakta någon i styrelsen här.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-03-14
16:45 till 20:00

Årsstämma Dataföreningen Norrbotten

En eftermiddag med Ung Företagsamhet

(Fullsatt!) Genvägen till GDPR

Årsmöte DF Norrbotten 14/3

Så här lockar vi yngre kvinnor till IT-branschen och får dem att stanna kvar i Norrbotten

Nätverksfrukost med #addher & ITQ

Kvinna, driven och utvecklingsintresserad. Norrbotten behöver dig!

Fullbokat! Frukostföreläsning GDPR

Afterwork @ Evado FULLSATT!