Norrsken över norrbotten

Årsmöte 2017

DF Norrbottens årsmöte 2017

med  Luleå Basket  vs. MARK Basket

Hålltider

 1. 16:45 Ankomst 
 2. 17:00 Årsmöte – DF Sverige (uppkopplat från Sockholm)
 3. 17:20 Årsmöte – DF Norrbotten
 4. 18:00 Mat i form av buffé
 5. 19:00 Basketmatch, Luleå Basket – Mark Basket

Dagordning

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till årsmötet
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Nya stadgar. (De antogs första gången vid förra årsmötet, och blir gällande ifall de antas för andra gången vid detta årsmöte).
 13. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 14. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 17. Val av valberedning samt sammankallande för denna
 18. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 19. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 20. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 21. Övriga ärenden 

Synpunkter och frågor skickas till någon i styrelsen.

Välkomna!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-15
17:00 till 20:30

Årsstämma Dataföreningen Norrbotten

En eftermiddag med Ung Företagsamhet

(Fullsatt!) Genvägen till GDPR

Årsmöte DF Norrbotten 14/3

Så här lockar vi yngre kvinnor till IT-branschen och får dem att stanna kvar i Norrbotten

Nätverksfrukost med #addher & ITQ

Kvinna, driven och utvecklingsintresserad. Norrbotten behöver dig!

Fullbokat! Frukostföreläsning GDPR

Afterwork @ Evado FULLSATT!