Utvecklingen av svensk IT-industri

En framgångssaga med goda framtidsutsikter

Rapport från IT-veteranernas nätverksmöte 25 april 2017 hos Dataföreningen.

Den 25 april 2017 höll Eric Giertz, professor emeritus i industriell ekonomi och organisation på KTH, en uppskattad föreläsning om den svenska IT-industrin för IT-veterannätverket.

Eric har bland annat gjort utredningar med rapporter åt innovationsmyndigheten Vinnova. Dessa rapporter utgjordes av ”Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007–2011”, ”Small and beautiful – the ICT success of Finland & Sverige” samt ”Svensk konsultsektor i ny belysning”. Om du vill läsa mer, finns rapporterna att ladda ner på Vinnovas hemsida.

År 2012 hade Sverige 6 gånger fler IKT-företag, men bara 2 gånger fler anställda jämfört med Nokia i Finland. En svensk datorindustri föddes i nära samverkan mellan stat och näringsliv med exempel ASEA och Vattenfall samt SJ, Ericsson och Televerket (Telia), Saab och FMV. År 2002 föddes en diversifierad IT-sektor. Internetrelaterade affärsmodeller utvecklades av Unibet, Klarna, Skype och Betsson som var affärsänglarna och riskkapitalisternas skötebarn. Det föddes även en stark spelindustri genom Mojang, Massive, Stardoll, Avalanche Studios, Paradox. Dessutom har det bildats en kunskapsintensiv verksamhet med företag som IBM, Atea, Knowit, CapGemini, ÅF, Tieto, Mc Kinsey & Co, Ernst & Young och The Boston Consulting Group.

Föreläsningen avslutades med följande frågor, vilket orsakade en het diskussion med olika åsikter bland deltagarna:

Fortsätter framgångssagan?
- Skiljer sig Sverige från andra länder?
- Har externalisering av FoU bidragit till att företag i andra branscher klarat     teknikskiften?
- Historiskt snabb och tidig penetration i Sverige – so what?
- Är svenska IT-konsulters affärsmodeller hållbara?
- Kompetensförsörjning?
- Företagsklimat?
- Nationella lösningar i samverkan?
  - Branschlösningar? (Swish)
  - Nationella standards? (Medicinrecept)
  - Myndigheter och offentliga tjänster?

Ta del av hela presentationen här: