EVENT BY UPLOAD: Hur säkrar vi digital kompetens?

Hur får vi utvecklingen av nästa Kung Fury eller Yarny i Umeå?

Vid träffen informeras och diskuteras om kompetensbehov och digital kompetensutveckling i skolan, bl.a. följande anföranden:

- Näringslivets behov av relevant digital kompetens - Ali Foroutan-Rad/ MakeIT och Umeå Universitet
- Digital kompetens formar Västerbottens framtid - Andreas Skog/ Region Västerbotten
- Digital kompetens på gymnasieskolan och bibliotek - Jon Fällström/ Biblioteket
- Blockprogrammering, programmering för de yngsta - Dan Karlsson/ Skolan i Umeå

Upload är ett nätverk som tänker samla unga yrkesverksamma i den digitala världen där du bor. Proffs som uppkommande stjärnor.Konceptet är skapat av Dataföreningen Sverige. Ett syfte är att sprida inspiration och insikter som utvecklar Sverige som digital nation.

Mera information och anmälan https://dfs.se/pa_gang/event-by-upload-hur-sakrar-vi-digital-kompetens/

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-05-12
16:30 till 18:30

Kafe Station

ATEAs datacenter och FUI projektet

Digitala resan - Sense Smart Region

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Umeå IT-konferens 2016

EVENT BY UPLOAD: Hur säkrar vi digital kompetens?

Cyberattacker – hot mot media, leverantörer, samhälle?

Event By Upload: Smarta glasögon – fluga eller framtid?