Digitala resan - Sense Smart Region

Sense Smart Region ska göra det lättare för företag i Västerbotten att skapa fler och smartare digitala tjänster. Den 4 oktober gästar projektet lunchseminariet Digitala Resan i Umeå.

Fylld med AR-möjligheter, sensorisk och öppen data från en rad myndigheter samt verktyg för geotaggning ska Sense Smart Region gynna den regionala utvecklingen i Västerbotten. Det handlar om en utvecklingsplattform som underlättar för företag att utveckla nya smarta tjänster.

Projektet SenseSmartRegionen drivs sedan drygt ett år av LTU tillsammans med DataDuctus, Sokigo, NorthKingdom och Umeå kommun.

Till att börja med tar man fram en plattform med stöd för integration av sensorer, öppna data och Augmented Reality, och bygger egna demo-tillämpningar på denna. Företag kommer också att bjudas in att bygga tillämpningar. I november planerar man för ett första hackaton dit både studenter och företag kommer att bjudas in för att skapa tjänster.

Lunchseminarierna hålls på kaffe station och föreläsningen är öppen för alla.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-10-04
12:00 till 13:00

Kafe Station (Bredvid Filmstaden)

ATEAs datacenter och FUI projektet

Digitala resan - Sense Smart Region

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Umeå IT-konferens 2016

EVENT BY UPLOAD: Hur säkrar vi digital kompetens?

Cyberattacker – hot mot media, leverantörer, samhälle?

Event By Upload: Smarta glasögon – fluga eller framtid?