Digitala resan – lunchseminarium med DF

Ett månatligt tillfälle, första tisdagen varje månad bjuder DF i Umeå till lunch med intressanta föreläsare samt möjlighet för deltagarna att träffa branschkollegor.

Lunchseminarierna hålls på kaffe station och föreläsningen är öppen för alla.

Aktuell föreläsning presenteras inom kort

Kostnad: Gratis inkl lunch för Dataföreningens medlemmar. Övriga betalar för lunchen.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-06-07
12:00 till 13:00

Kafe Station, Umeå

ATEAs datacenter och FUI projektet

Digitala resan - Sense Smart Region

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Umeå IT-konferens 2016

EVENT BY UPLOAD: Hur säkrar vi digital kompetens?

Cyberattacker – hot mot media, leverantörer, samhälle?

Event By Upload: Smarta glasögon – fluga eller framtid?