ATEAs datacenter och FUI projektet

Besök Ateas datacenter samt få information om vilka möjligheter FUI-projektet kan ge små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten att förnya och utveckla verksamheten inom datacenter och moln.

Värd för besöket är Per Bergman, CTO på Atea Infrastructure Services, med ansvar för datahallar och teknisk plattform. Per var projektledare för bygget av den nya datahallen i Umeå 2012 och har bra insyn i hur Atea valde att prioritera områdena säkerhet, tillgänglighet och miljö.

Om FUI-projektet Projektet vänder sig till små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, som vill utveckla verksamhet, produkter och tjänster för datacenter och moln. Vi kan skapa möjligheter för företag inom exempelvis konstruktion och drift av datahallar inklusive komponenter för t ex elförsörjning och kylning, hårdvara och mjukvara för effektiv behandling av stora datavolymer inklusive virtualisering, nyttjande av restvärme från serverhallar, molnteknik samt tjänster baserade på analys av stora datamängder, s k Big Data. Projektet pågår fram till slutet av 2018. Läs mer om FUI-projektet på: www.fui.dc4c.se

Om Ateas datacenterverksamhet Atea, med ca 6 800 medarbetare i Norden och Baltikum, har sin bakgrund i produktleveranser och konsulttjänster inom IT-infrastruktur där man är marknadsledande i Sverige. Drifttjänster har varit en naturlig del av utvecklingen tillsammans med Ateas kunder och sedan 2012 är det en del av Ateas nationella erbjudande. 2012 valde Atea att bygga ett eget nationellt datacenter i Umeå med dubbla datahallar, en helt ny primärhall och en uppgraderad sekundärhall samt etablera en specialiserad driftorganisation för att stödja denna leveransform.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-10-12
10:00 till 11:30

ATEAs datacenter och FUI projektet

Digitala resan - Sense Smart Region

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Umeå IT-konferens 2016

EVENT BY UPLOAD: Hur säkrar vi digital kompetens?

Cyberattacker – hot mot media, leverantörer, samhälle?

Event By Upload: Smarta glasögon – fluga eller framtid?