NÄTVERK: Visualiserat förändringsarbete

Spelplan

Nätverket fokuserar på kraften i visuella uttryck, inte bara i form av skisser och diagram, utan även i form av metaforer och bilder. Visualisering förklarar och utforskar komplexa sammanhang och ger oss en genväg till en gemensam målbild och färdriktning.

I en snabbrörlig värld med informationsöverflöd och "big data" blir det svårare att få en överblick och förstå vad som är relevant för att lösa problem och fatta bra beslut. Komplexa problem, tuffa kundförväntningar och krav på nytta ökar behoven av samsyn på önskade effekter över avdelningsgränser i organisationen och med externa intressenter. Hur använder vi den mänskliga mjukvaran på bästa sätt? Kan vi under resan skapa en gemensam målbild och berättelse om vad vi vill åstadkomma och hur det hänger ihop för att kunna ta snabba och korrekta beslut?

Visualiseringstekniker förenklar komplexitet , skapar förståelse och ger greppbarhet. Den mänskliga hjärnan känner igen mönster och hanterar associationer som inte alltid verkar rationella, och gör oss överlägsna maskiner på många områden. Maskiner håller reda på ett oändligt antal detaljer på ett sätt som vi aldrig skulle kunna, medan människor har en överlägsen förmåga att strukturera och organisera information. Kraften i visuellt berättande snabbar upp utvecklingsprocesser och hjälper oss att tänka tillsammans.

I nätverket kommer vi att prata om hur vi människor fungerar och varför visuella uttryck är så bra hjälpmedel, men även om olika tekniker som finns och hur vi utnyttjar dem på bästa sätt. Vi hoppas på både inspirerande föreläsningar och interaktiva möten (workshops) där vi diskuterar och utbyter egna erfarenheter.

Målgrupp: Vi riktar oss till alla som är intresserade av visuella tekniker i en eller annan form, och som vill lära sig mer på det här området för att utvecklas i sin yrkesroll eller i sitt privatliv - eller bara för att det är kul. Särskilt välkomna är de som har något intressant att dela med sig av, och kan tänka sig hålla ett föredrag eller leda en workshop på något tema.

Kommande aktiviteter

jun
04
Employee Generated Learning

F7 möten och konferens, Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm

09:00 till 12:00

Tidigare aktiviteter

nov
29
Digital tillgänglighet - de nya lagkraven

Digital tillgänglig</body></html>

F7, Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm

18:00 till 20:00
jun
14
En stark berättelse - för att förena team och företag

F7, Fleminggatan 7

18:00 till 20:00
maj
15
Leda relevanta förändringar – en grafisk resa!

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
nov
23
Inspirationsföreläsning om vintergatan metoden

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
sep
07
System och projektanatomier: Visualisering av beroenden

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
maj
11
Så visualiserar du dina mål och inre resurser med hjälp av det symboliska språket

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
Mar
16
Visuella affärsmodeller som verktyg för innovation

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
dec
06
Hur du visualiserar strategier så att de ger rätt effekt

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
okt
04
Digital storytelling: Berätta din historia med hjälp av ljud och bild

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
aug
30
Rita enkelt och använd modeller för ökad kommunikation

Användningen av bilder växer sig allt större idag eftersom vi behöver förstå och ta till oss information på ett lättare sätt.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00

Nätverksledare

Your profile picture
Pia Villför Larsson

Syfte

Nätverkets syfte är att visa på kraften i visuella uttryck, inte bara i form av skisser och diagram, utan även i form av metaforer och bilder. Visualisering förklarar och utforskar komplexa sammanhang och ger oss en genväg till gemensam målbild och färdriktning. Vi riktar oss till alla som är intresserade av visuella tekniker i en eller annan form, och som vill lära sig mer på det här området för att utvecklas i sin yrkesroll eller i sitt privatliv - eller bara för att det är kul

Navigera

Målgrupp

Alla som är intresserade av visuella tekniker