NÄTVERK: Strategisk digitalisering i offentlig sektor

Nätverket för e-förvaltning och digitalisering

Smarta e-tjänster, digitalisering, utvecklingsförmåga och innovationskraft, något som svensk offentlig verksamhet ska bli bäst i världen på! Det är vad vi i detta nätverk diskuterar, belyser och byter erfarenheter kring.

E-förvaltningsstrategin strävar efter att uppnå målen

  • en enklare vardag för alla medborgare
  • öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet
  • högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Ökad digitalisering av information och processer bidrar till att forma svensk förvaltning med en allt större involvering av privata företag som hjälper till att sköta tjänster. E-förvaltning är en katalysator för förbättringar av service till allmänheten.

Målgrupp:

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med eller har inflytande och ägandeskap för området e-förvaltning, elektroniska tjänster eller digitalisering.

Mötesformer:

Vi träffas fyra till fem gånger per år, oftast med externa gästtalare. Medlemmarna bidrar till mötesagendan och diskussionerna. Någon av medlemmarna som har erfarenhet av kvällens tema, kan inleda med presentation.

Tidigare aktiviteter

maj
31
IT-strategi 2.0 - att koppla ihop IT med digitalisering: centrala effektmål

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 19:45
nov
16
Digital samverkan i praktiken


F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00
sep
14
Seminarium om digitalisering och strategi för offentlig sektor

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
jun
01
Digital säkerhet: Vilka hot och risker finns för myndigheter i cyberrymden?

F7, Fleminggatan  7, Stockholm

17:30 till 20:00
Mar
23
Högre takt i digitaliseringen av offentlig sektor

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
jan
26
Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
sep
22
E-förvaltningsnätverket bjuder in till möte om Digital samverkan

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
apr
28
Svensk e-legitimation – Vägen framåt mot en gemensam lösning

E-legitimationsnämnden arbetar sedan flera år med uppdraget att införa Svensk e-legitimation. Ett arbete som visat sig mer komplext och tidskrävande än vad många föreställt sig.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00

Nätverksledare

Bild för anngr645
Anne Sulkimo Grön
Your profile picture
Maria Brodin
Bild för Peder.Poulsen
Peder Poulsen

Syfte

Nätverket håller informella möten där du träffar kollegor och utbyter erfarenheter av vikt för det dagliga arbetet som främjar din organisation och gemensam verksamhetsutveckling. E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Så lyder regeringens definition av e-förvaltning enligt överenskommelse med övriga europeiska länder.

Navigera

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med eller har inflytande och ägandeskap för området e-förvaltning, elektroniska tjänster eller digitalisering.