NÄTVERK: EX Tech - Employee Experience

VÄLKOMMEN TILL NÄTVERKET EX TECH, THE HUMAN SIDE OF TECH!

I detta nätverk som samtidigt är en tankesmedja är fokus att belysa frågor kring tekniken som möjliggörare i relation till medarbetare, ledare och företag.  Vi vill inspirera, provocera och lyfta fram exempel, lära av varandra, aktuell forskning, spännande svenska och internationella exempel. Målsättningen är att ge nätverkets deltagare möjlighet att lyfta in frågeställningar och bidra.

 “Driving behavioral change - the key for ROI”

Vi befinner oss i en spännande tid med både utmaningar och möjligheter. Den höga förändringstakten och teknikutvecklingen är faktum vi måste förhålla oss till. Nya och banbrytande tekniska möjligheter kommer allt snabbare in i vår vardag. Det skapar stora möjligheter för organisationer som vill utveckla och förbättra sin kollektiva intelligens. Digitalisering, robotisering och AI är idag en realitet i arbetslivet. Vi använder mobilen i stort sett överallt och till allt. Då gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut allt mer önskar medarbetare få samma relevanta, adekvata och engagerande upplevelser på jobbet som man har på fritiden.

Kraven på organisationer att vara nyskapande, flexibla och leverera unika kundupplevelser har länge varit i fokus. Vi ser nu en intressant förflyttning mot ett helperspektiv där medarbetarnas upplevelser blir lika viktiga som kundens när det gäller att skapa värde och lönsamhet på sista raden.

Tekniken är relativt enkel, det som är svårt är den mänskliga sidan. För att kunna använda tekniken på bästa sätt krävs förståelse för mänskliga beteenden. Genom att kombinera principerna från beteendeekonomi med djup användarinsikt och affärskontext kan verksamheter bättre hantera riskerna när man introducerar nya tekniska lösningar. 

Googles senaste forskning kring nyckelfaktorer för att skapa framgångsrika team landade till allas förvåning i att trygghet var den viktigaste faktorn. Trygghet är nära länkat till mod på samma sätt som kunder är nära länkade till medarbetare. Det är i den här dynamiken som är plattformen för detta nätverket.

Nya tekniska möjligheter är självklart en drivande kraft, när det samtidigt ställs krav på effektivisering och prioriteringar, men hur använder vi tekniken smartast för att få den effekt som vi önskar både kortsiktigt och långsiktigt?

Vi ser en flod av appar, robotar, chatbots, AI lösningar och smarta verktyg för ”co-creation”.

Många företag och organisationer är nyfikna och har kommit en bit på väg med att testa. Andra avvaktar och inväntar erfarenheter och forskningsresultat.

 

  • Vad kommer att få den effekt som vi önskar?
  • Hur kan vi lära av olika initiativ och varandra?
  • Har vi tid att vänta?
  • När vardags- och arbetslivet flyter samman i mobilen – hur behöver vi förhålla oss till det som människor?
  • Hur underlättar vi att ändra beteenden och vårt klassiska motstånd mot förändringar?

 

Teknik, verksamhetsutveckling, ledarskap och hållbart företagande är vår passion. I detta nätverk som samtidigt är en tankesmedja är fokus att belysa frågor kring tekniken som möjliggörare i relation till medarbetare, ledare och företag.  

Vi vill inspirera, provocera och lyfta fram exempel, lära av varandra, aktuell forskning, spännande svenska och internationella exempel.

Målsättningen är att ge nätverkets deltagare möjlighet att lyfta in frågeställningar och bidra.

Vår uppgift som nätverksledare är att säkerställa nätverkets höjd och att vi uppnår resultat tillsammans.

 

Målgrupp: Du som är ledare och arbetar i gränslandet kund och medarbetare, är nyfiken på framtida möjligheter i perspektivet teknik och människa och letar ett forum för spännande diskussioner och erfarenhetsutbyte för att ta både dig själv och din verksamhet till nästa nivå.

 

Nätverksledare:

Lisbeth Hedberg & Partner AB. Lisbeth har ett tydligt strategiskt affärsperspektiv och spets-kompetens hur man rustar en organisation och ledarskap för en värld i ständig förändring. Hon har varit strategisk rådgivare i förändringsprojekt och fusioner, bedömt ledare och ledningsgrupper genom assessments och skapat skräddarsydda utvecklingsprogram för att länka framtida strategier till företagets mjuka värden.

www.lhedberg.se, https://www.linkedin.com/in/lisbeth-hedberg-a75aa11/

 

Eva Bengtsson, Vascaia AB Eva har bred erfarenhet från affärs- och verksamhetsutveckling, service design, innovation, organisations- och ledarutveckling och agerar ofta i gränslandet mellan teknik och människa. Hon är en erfaren rådgivare, projekt- och förändringsledare med bred erfarenhet från olika typer av utvecklingsprojekt inom både näringsliv och offentlig verksamhet. 

www.vascaia.se   https://www.linkedin.com/in/evabengtsson1/

 

Marie Morner, Infogain  Marie har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom organisation och tjänsteutveckling samt arkiv- och informationsområdet. Två kompetensområden med likheter, skillnader och samband. Men båda innebär att ha utgångspunkt i en helhetssyn på verksamhet, teknikneutral syn på informationshantering och alltid med kund och/eller användaren i fokus. 

https://www.linkedin.com/in/marie-morner-1501a123/


Birgitta Meijer, Vascaia AB Birgitta har bred erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsprojekt, såväl i näringslivet som i offentlig sektor. De senaste åren har hon främst arbetet med att skapa effektiva organisationer, varit strategisk rådgivare till ledningsgrupper och stöd till chefer före och under förändringsprocesser.

www.vascaia.se    https://www.linkedin.com/in/birgitta-meijer-aa27a521/

Tidigare aktiviteter

Mar
21
Vill du bli rekryterad av en robot?

F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, 11226 Stockholm

18:00 till 20:00

Nätverksledare

Your profile picture
BirgittaMeijer59
Your profile picture
Eva Bengtsson
Your profile picture
Marie Morner Jansson

Syfte

I detta nätverk som samtidigt är en tankesmedja är fokus att belysa frågor kring tekniken som möjliggörare i relation till medarbetar, ledare och företag. Vi vill inspirera, provocera och lyfta fram exempel, lära av varandra, aktuell forskning, spännande svenska och internationella exempel. Målsättningen är att ge nätverkets deltagare möjlighet att lyfta in frågeställningar och bidra.

Navigera

Målgrupp

Du som är ledare och arbetar i gränslandet kund och medarbetare, är nyfiken på framtida möjligheter i perspektivet teknik och människa och letar ett forum för spännande diskussioner och erfarenhetsutbyte för att ta både dig själv och din verksamhet till nästa nivå.