Nytt nätverk: Diversity in Tech

MÖTET INSTÄLLT! NYTT DATUM I HÖST KOMMER!
Dataföreningen startar ett nytt nätverk för att vässa tech-branschernas framtida utveckling och innovationskraft genom mångfald och inkludering. Det finns en stor potential i att tillvarata mångfald som en resurs. Mångkulturella organisationer kan öka förutsättningarna för tillväxt och det vill vi ta vara på i en tid med stora möjligheter för Sverige.

Vad ska vi uppnå?

 • En ökad mångfald på tech-arbetsplatser
 • Hållbara personalpolicys och rekryteringsprocesser som leder till fler inkluderande arbetsplatser 
 • Stärka individer inom minoritetsgrupper och öka deras anställningsbarhet
 • Framhäva och introducera attraktiva arbetsgivare för att attrahera fler talanger
 •  Ett ökat utrymme för mångfald i yrkesgrupper minskar i förlängningen utanförskap och segregation, vilket i sin tur stärker hela samhället.


Vad vi avser att göra
I nätverket avser vi att starta ett antal aktiviteter för att uppnå våra mål.

 •  Genomföra skräddarsydda utbildningar med fokus på mångfald och inkludering för HR-personal, chefer och projektledare.
 • Ta fram policy-dokument och uppförandekoder
 • Ta fram stöd för inkluderande rekryteringsprocesser och arbetsmiljöfrågor
 • Tillhandahålla coaching, mentoring och rådgivning.


Välkommen till ett uppstartsmöte
Den 24 maj, kl 18:00-20:00, håller vi ett uppstartsmöte för att presentera vår vision och våra planer. Platsen är Fleminggatan 7. INSTÄLLT! NYTT DATUM EFTER SOMMAREN KOMMER!

 • Progamförklaring, varför behövs Diversity in Tech?
 • Verksamhetsplan 2018, vad vi vill göra
 • Hur du kan medverka

Vi riktar oss till alla som delar vår vision och som kan bidra till att förverkliga den. En ökad mångfald i ett inkluderande samhälle som kan tillvarata alla talanger oavsett bakgrund är Sverige, för ditt företag och för din karriär.

Välkommen!

Aida Faiz, nätverksledare
Christer Berg, verksamhetsledare Dataföreningen

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-05-24
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Hållbar kompetensförsörjning inom IT-branschen

Nytt nätverk: Diversity in Tech