NÄTVERK: Diversity in Tech

Dataföreningens nätverk Diversity in Tech syftar till att vässa tech-branschernas framtida utveckling och innovationskraft genom mångfald och inkludering. Det finns en stor potential i att tillvarata mångfald som en resurs. Mångkulturella organisationer kan öka förutsättningarna för tillväxt och det vill vi ta vara på i en tid med stora möjligheter för Sverige.

Vad ska vi uppnå?

  •  En ökad mångfald på tech-arbetsplatser
  • Hållbara personalpolicys och rekryteringsprocesser som leder till fler inkluderande arbetsplatser 
  • Stärka individer inom minoritetsgrupper och öka deras anställningsbarhet
  • Framhäva och introducera attraktiva arbetsgivare för att attrahera fler talanger
  •  Ett ökat utrymme för mångfald i yrkesgrupper minskar i förlängningen utanförskap och segregation, vilket i sin tur stärker hela samhället.


Vad vi avser att göra
I nätverket avser vi att starta ett antal aktiviteter för att uppnå våra mål.

  • Genomföra skräddarsydda utbildningar med fokus på mångfald och inkludering för HR-personal, chefer och projektledare.
  • Ta fram policy-dokument och uppförandekoder
  • Ta fram stöd för inkluderande rekryteringsprocesser och arbetsmiljöfrågor
  • Tillhandahålla coaching, mentoring och rådgivning.

Vi riktar oss till alla som delar vår vision och som kan bidra till att förverkliga den. En ökad mångfald i ett inkluderande samhälle som kan tillvarata alla talanger oavsett bakgrund är Sverige, för ditt företag och för din karriär.

Välkommen!

Aida Faiz, nätverksledare
Christer Berg, verksamhetsledare Dataföreningen

Tidigare aktiviteter

nov
23
Hållbar kompetensförsörjning inom IT-branschen

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

08:00 till 10:00
maj
24
Nytt nätverk: Diversity in Tech

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

18:00 till 20:00

Nätverksledare

Your profile picture
Christer Berg

Syfte

Vi vill vässa tech-branschernas framtida utveckling och innovationskraft genom mångfald och inkludering.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som delar vår vision och som kan bidra till att förverkliga den. En ökad mångfald i ett inkluderande samhälle som kan tillvarata alla talanger oavsett bakgrund är Sverige, för ditt företag och för din karriär.