Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

Välkommen på frukostmöte med nätverket för Förändringsledare/införandeansvariga den 9 september. Inbjuden talare är sociala entreprenören och innovatören Karin Tenelius, som kommer att berätta om de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt.

Karin Tenelius har som VD för en rad mindre verksamheter i flera olika branscher, infört medarbetarstyrning och självstyrande team. I dessa förändringsprocesser har viktiga nycklar för verklig, bestående förändring urskiljts. Dessa förändringsnycklar, som sammanfaller med de  vanligaste fallgroparna vid förändringsprojekt, lärs idag ut till ledningar och chefer i stora organisationer i förändring, inom ramen för en av Karins verksamheter: Tuff ledarskapsträning.

I det här seminariet går Karin igenom de viktigaste nycklarna för att lyckas i förändringsprojekt, och berättar också om en verksamhet som gått från hierarkisk till självstyrande.

Vi börjar med registrering och frukostmingel från 7.30 innan mötet startar klockan 8.00

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-09-09
08:00 till 09:30

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete