Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

NU ÄVEN VIRTUELLT! Framgångsrika organisationer måste leva efter två principer - fokus och förändring. Dessa organisationer inser att dagens utmaningar inte går att lösa med gårdagens metoder. Fokus räcker inte längre. Nytänkande och förändring blir alltmer avgörande för att skapa en framgångsrik organisation. Organisationer som arbetar aktivt, långsiktigt och systematiskt med förändring blir varaktigt konkurrenskraftiga.

Vår gäst Pontus Wadström berättar för oss om sina erfarenheter, arbetssätt och konklusioner, och försöker besvara:
- Hur hänger strategiarbete och förändringsledning samman?
- Hur åstadkommer vi förändringar som gör en verklig skillnad?

Pontus Wadström är grundare av A Real Movement. A.R.M. genererar, sprider och tillämpar kunskap om hur organisationer kan bli bättre på att realisera strategi, genomföra av förändringar och skapa ett innovativt klimat. Pontus är doktorand i strategi och förändring vid Kungliga Tekniska Högskolan samt civilekonom och beteendevetare från Linköpings universitet. Han är verksam som rådgivare, författare, konsult och utbildare.

Datum: 2014-12-01
Tid: 8:00 - 9:30 (Frukost och registrering från kl. 7:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7, Stockholm

Välkommen!

Mötet är öppet för Dataföreningens medlemmar. Är du inte medlem i Dataföreningen är du välkommen att komma och prova på ett möte som gäst.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-12-01 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete