Nätverk - varför och hur?

Nästa träff inom nätverket och temat Förändringsledning kommer att handla om professionella nätverk som verktyg och mer specifikt om vårt nätverk. Det kan finnas flera syften och värden - där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett - men vi kanske vill uppnå mer än så? Efter denna träff kommer vi alla att bättre kunna utnyttja nätverkandets möjligheter generellt och vi kommer att ha ett effektivare utbyte av just vårt nätverk i förändringsledning.

Målgrupp för detta tillfälle är primärt de som är medlem i nätverket förändringsledning. Dataföreningen har introducerat vissa förändringar, bland annat kallar vi oss nu Tema Förändringsledning, och tar tillfället i akt att se över vad vi vill vara, hur vi ska fungera och vad vi ska göra.

Som utgångspunkt och inspiration kommer Gunnel Frost Danielsen att dela med sig av sina mångåriga erfarenheter kring nätverk som arbetsform.

Gunnel arbetar idag med chefers lärande och utbyte på Tullverket, där nätverk är en naturlig del. Hon har tidigare i 17 år varit konsult inom HR och lärande och har också författat en skrift kring Nätverk för lärande och utveckling. Med Gunnels vägledning kommer vi att veta:

• Vad är och vad utmärker ett nätverk?
• Vilken nytta kan nätverk ge för individen och för organisationen?
• Hur blir ett nätverk dynamiskt och effektivt?
• Hur kan man utvärdera sitt nätverk?

Därefter kommer vi att kunna arbeta fram till vad vi tillsammans vill få ut, upplägg och arbetssätt, vilka typer av aktiviteter vi vill ha och hur vi säkerställer att det fungerar som vi vill.

PRAKTISK INFO

Datum: 6 mars 2018
Tid: 18:00-20.00 (Kaffe och smörgås kan finnas till försäljning)
Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm
Kostnad: Gratis för dig med Meet&Learn kompetens, för övriga är kostnaden 250 kr inkl moms.

BETALNINGSINFORMATION

Seminarieserien ingår för medlemmar i Dataföreningen med Meet&Learn kompetenspaket. Är du inte medlem i Dataföreningen eller har Read&Learn är seminarieavgiften 250 kr inkl moms. Du betalar enkelt med kortbetalning här på anmälningssidan för eventet. Observera att anmälan är bindande.


Välkomna!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-03-06
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete