Hur blir man en certifierad förändringsledare?

The Association for Change Management Professionals (ACMP) bildades 2011 och har under de senaste åren arbetat med att utveckla en internationell standard för förändringsledning. Under 2016 kommer man sjösätta en certifiering för erfarna förändringsledare (Certified Change Management Professional).

På vårt frukostseminarium den 16 mars kommer David Melin-Högrell och Helena Werner från den svenska avdelningen av ACMP att ge en kort orientering om standarden, certifieringen och sina tankar kring förändringsledarrollen.

Vi kommer också ägna en del av tiden åt att gemensamt reflektera kring hur detta påverkar oss.

Helena arbetar med verksamhetsutveckling och förändringsledning i projekt och utbildningssammanhang.  Hon har tidigare arbetat i olika linjeroller med strategiska och komplexa utvecklingsinitiativ och arbetar idag med att förbättra organisationers förändringsförmåga och utvecklingskraft.  Helena är certifierad förändringsledare enligt Prosci®.

David har många års erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, och arbetar ofta i triangeln mellan företagsledning, operativ linjeverksamhet och IT-verksamhet, med målet att få dessa tre att samverka för att få förändringen att skapa långsiktiga nyttoeffekter. David är certifierad förändringsledare enligt Prosci®.

Mötet är öppet för Nätverkets medlemmar. Är du inte medlem i Dataföreningen är du välkommen att komma och prova på till självkostnadspris 200 kr ink moms. Vänligen skicka ett mail till sara.hertzman@dfs.se så hjälper hon dig. Medlemmar i Dataföreningen är välkomna att bli medlem i nätverket. Anmäl dig på http://natverk.dfs.se/natverk-stockholmskretsen.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-03-16 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete