Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Vad innebär det att arbeta systematiskt med förändringsledning ur ett strategiskt perspektiv? Vad krävs för att en sådan satsning ska bli verklighet och vardag? Varför är det viktigt med gemensamma verktyg och metoder, träning och utbildning, stöd och goda exempel?

Utgångspunkten för SEB var följande vision: “To improve the odds for SEB to excel  in successful change with long-term impact”. Ulrika Tillberg, Head of Change Management and Organisational Development på SEB, berättar om sina erfarenheter av att bygga upp ett systematiskt ramverk för förändringsledning, hur man legitimerar det genom det goda exemplets makt och visar på resultat och effekter. Ulrika berättar också om vad som är nästa utmaning: att arbeta med förändring och verksamhetsutveckling på ett agilt sätt.

Som vanligt kommer vi även att få tillfälle att reflektera över det vi har hört och vad det innebär för oss som förändringsledare/ införandeansvariga.
 

Datum: 2015-10-16
Tid: 8:00 - 9:30 (Frukost och registrering från kl. 7:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7, Stockholm
Kostnad: Ingen kostnad för medlemmar i Dataföreningen. Icke medlemmar betalar 200 kr. Länk till betalning.

Välkommen!

Mötet är öppet för Dataföreningens medlemmar. Är du inte medlem i Dataföreningen är du välkommen att komma och prova på ett möte som gäst.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-10-16 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete