Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Vad händer i vår hjärna när vi tar oss tid att reflektera och följa upp?

Välkommen till årets första frukostmöte med temat uppföljning och reflektion.  Du kommer att få träna praktiskt då vi kommer att se tillbaka på 2015.

Reflektion är ett kraftfullt verktyg för utveckling och förändring.

Hur ser ”förändringsledningsvärlden" ut runt oss idag, jämfört med hur den såg ut när vi startade upp nätverket 2013? Vilken var vår intentionen med vårt nätverk då? Bidrog de aktiviteter som vi gjorde under 2015 till att uppnå det vi ville? Ska intentionen och/eller aktiviteterna ändras 2016? Om vi ska ändra något, vad behöver vi göra mer av, vad behöver justeras och vad ska vi göra mindre av?

Innan vi börjar arbeta med dessa frågor, kommer Suss Björklund, Kommunikolog, att berätta om hur vi kan
få kraft av rätt intentioner.

Hur vi kan undvika att gå vilse i alla ”göromål”? Och vad händer egentligen i vår hjärna när vi tar oss tid att reflektera och följa upp?

Suss delar med sig av sin kunskap och erfarenhet och om du vill kommer du att kunna använda den kunskapen både för dig själv privat, men också i det uppdrag och på den arbetsplats där du verkar just nu.

Du som medlem och deltagare på våra frukostträffar är otroligt viktig i den fortsatta utvecklingen av förändringsledningsområdet.

Vi hoppas du vill komma och delta och bidra.

Ser framemot ett spännande möte och en kanonstart på 2016

Varmt välkommen!
Nätverksledarna

 

Mötet är öppet för Nätverkets medlemmar. Är du inte medlem i Dataföreningen är du välkommen att komma och prova på till självkostnadspris 200 kr. Vänligen skicka ett mail till sara.hertzman@dfs.se så hjälper hon dig. Medlemmar i Dataföreningen är välkomna att bli medlem i nätverket. Anmäl dig på http://natverk.dfs.se/natverk-stockholmskretsen.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-01-29 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete