FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

FULLBOKAD!
Skicka ett mail till stockholm@dfs.se om du vill sättas upp på väntelista

Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Som förändringsledare har du en viktig roll som kommunikatör – samtidigt som du inte kan göra allt själv utan måste involvera andra och stötta dem i deras kommunikation. Under den här träffen kommer vi att fokusera på förändringskommunikation utifrån ett praktiskt perspektiv.

Med oss har vi Louise von Matern som är konsult med fokus på förändringskommunikation. Hon kommer att svara på frågor och ge konkreta råd kring frågor som:

- Vad karaktäriserar ett tydligt och trovärdigt budskap?
- Hur minskar man risken för ”motstånd”?
- Hur gör man en målgruppsanalys – och vad ska man ha den till efteråt?
- När ska jag kommunicera muntligt respektive skriftligt?
- Hur ska jag samarbeta med informationsavdelningen?

Datum: 2014-03-24
Tid: 8:00 - 9:30 (Frukost och registrering från kl. 7:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7, Stockholm

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-03-24 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete