FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FULLBOKAD!

Välkomna till första frukostmötet för 2014 för förändringsledare/införandeansvariga

Tid: Måndagen den 20/1 kl. 08.00-9.30
(frukost från 07.30)
Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

Tema denna gång:
Nyttorealisering i förändringsprojekt

Kom och lyssna och arbeta med Per Westlund.
Per arbetar idag som förändringsledare på Xmentor och brinner för nyttan av förändring. Per har haft uppdrag inom nyttovärderingar sedan 2006 och arbetar idag med förändringsledning i huvudsak och mer specifikt med uppdrag inom nyttorealisering.

Att hantera projekt är inte detsamma som att realisera nytta

Tänk på det senaste projektet du drev eller var involverad i. Varför genomfördes det? Vad, och hur mycket, blev bättre än det var innan? Vad var egentligen nyttan med allt arbete?

Alltför ofta levereras projekt i tid och inom budget men utan att alla nyttoeffekter realiseras. Vad är det då som gör att vi trots bra kompetens, bra metoder och lång erfarenhet inte alltid levererar nytta i förändringsprojekt?

Kan det vara så att vi har tillgång till de verktyg vi behöver men att vi inte har etablerat ett effektivt arbetssätt för att stödja beslutsfattarna i deras arbete?

En lyckad leverans omfattar inte bara parametrarna tid, kvalité och kostnad, utan också hur nyttorna ska kunna förverkligas. Då handlar det ofta om hur organisationer hanterar beteendet under en förändring. Detta kräver effektiv planering inför ett förändringsinitiativ, inkluderat kopplingarna mellan nyttoeffekter och vilka förändringar verksamheten är beroende av.

- Det är nyttorna som ska forma projektet inte tvärt om!

Sista anmälningsdagen är den 17 januari, begränsat antal platser.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-01-20 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete