FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Denna gång kommer vi att ha två stycken spännande case. Det är två personer från vårt nätverk som kommer dit och delar med sig av en aktuell situation där de jobbar som förändringsledare. Syftet är att vi ska använda all kunskap och erfarenhet vi har i nätverket i dessa två pågående case.

Tanken är att när båda personerna delat sina case med stora gruppen så delar vi in oss i mindre grupper för att diskutera vilka tips och råd vi skulle kunna ge i respektive situation.

Därefter redovisar de mindre grupperna sina findings för stora gruppen.
Avslutningsvis får caseägarna kort berätta vad dom tagit till sig av de olika råd som dom fått.
 
Vi hoppas att ni finner upplägget intressant och att vi ses måndagen den 13/10.
 
Datum: 2014-10-13
Tid: 8:00 - 9:30 (Frukost och registrering från kl. 7:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7, Stockholm

Är du inte medlem i nätverket men är intresserad av att prova på som gäst en gång är du välkommen att skicka ett mail till sara.hertzman@dfs.se.

Mer info kommer!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2014-10-13 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete