Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

2003 fattade Försvaret beslut om Prio, det vill säga att implementera stora delar av SAPs affärssystem. Det första införandet kom 2009 och de sista delarna beräknas vara på plats 2016. Förutom utmaningarna som har med både system- och verksamhetsutveckling att göra har det under perioden fattats beslut som haft stor påverkan på Försvaret: minskat försvar och ökat fokus på internationella insatser, slopad värnplikt, ändrad försvarslogistik och personaladministration. Dessutom har omvärlden förändrats på ett sätt som ställer nya krav.
 
"Vi underskattade totalt behovet av förändringsledning. Vi har varit mycket ute på förbanden och pratat, men vi pratade om helt fel saker".  Rebecca Ingmarsdotter, chef för Försvarets Prioavdelning, berättar om sina erfarenheter av vilka utmaningar det innebär med en så stor systemimplementation där förutsättningarna förändras. Hon berättar varför det blev så svårt, delar med sig av sina viktigaste lärdomar och ger tips och råd på vad man bör tänka på ur ett förändringsledningsperspektiv. Rebecca berättar också om vägen framåt för Prio.
 
Som vanligt kommer vi även att få tillfälle att reflektera över det vi har hört och vad det innebär för oss som förändringsledare/ införandeansvariga.
 
Datum: 2015-11-27
Tid: 8:00 - 9:30 (Frukost och registrering från kl. 7:30)
Plats: Kompetenscenter, Fleminggatan 7, Stockholm

Välkommen!

Mötet är öppet för Dataföreningens medlemmar. Är du inte medlem i Dataföreningen är du välkommen att komma och prova på ett möte som gäst.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2015-11-27 (Hela dagen)

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete