Förändring på individnivå

På frukostmötet den 21 oktober kommer vi fokusera på förändringsarbete på individnivå – hur kan man nå önskvärda förändringar i sinnestillstånd och beteende med hjälp av en enkel metod?

Under frukostmötet kommer vi fokusera på förändringsarbete på individnivå. Peder Linder, Linder Academy, tar med sig sin klient Joel Rudkrantz, arbetsledare på Strukton, för att berätta om hur man kan uppnå önskvärda förändringar i sinnestillstånd och beteende med hjälp av en enkel metod. De kommer att berätta om hur Joel lyckades behålla sitt lugn och skapa en positiv känsla i sitt arbetslag när de råkade ut för en situation som inledningsvis kändes överväldigande och gav upphov till ohälsosamma nivåer av stress.

Metoden som Peder använder är baserad på Byron Katies The Work som har blivit populär i USA och nu sprider sig allt mer över världen. Hittills har The Work metoden framförallt använts inom personlig terapi. Peder kommer att berätta om hur han istället applicerat The Work inom affärsvärlden för att hjälpa ledare att komma in i ett vinnande sinnestillstånd och uppgradera sitt beteende i utmanande förändringssituationer.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-10-21
08:00 till 09:30

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete