Folksams agila förändringsarbete

Varje år satsar försäkringsbolaget Folksam en miljard på att byta ut gamla system och modernisera sin IT-miljö. Något som innebär genomgripande förändringar som påverkar Folksams affär och verksamhet. En utmaning är att integrera förändringsarbetet så att det går i takt med den agila utvecklingen.

Inbjuden talare är Thomas Eriksson, förändringsledare inom affärsutveckling vid Folksam Skador. Tillsammans med Robert Nordh, förändringsledare på Acando, delar han med sig av sina erfarenheter av förändringsarbete i en geografiskt utspridd organisation.

Som deltagare får du en unik möjlighet att ta del av Folksams framgångar och utmaningar inom agilt förändringsarbete såhär långt.

Välkommen till ett intressant frukostmöte som bjuder på värdefull kunskap från ett pågående förändringsarbete!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-05-20
07:30 till 10:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete