Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att förbättra vården. Digitala vårdmöten och den flexibilitet det innebär är någonting som efterfrågas av invånare och patienter som ett komplement till annan vårdkontakt. Detta har nu blivit verklighet och kommer att implementeras brett i Stockholms län under det närmaste året. Förutom förändringar för patienter innebär detta utmaningar som nya arbetssätt och nya beteenden hos vårdgivare.

På denna träff inom tema Förändringsledning kommer vi att träffa Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, som länge arbetat för denna nödvändiga utveckling mot en effektivare och modernare vård i Sverige. Han kommer bland annat att berätta:

  • Vad som i praktiken behöver komma på plats för att digitala vårdmöten ska fungera som det är tänkt
  • Hur olika roller inom vården påverkas när det gäller arbetssätt, beteenden och synsätt
  • Hur man planerar att införa - eller ge förutsättningar för att införa - digitala vårdmöten i Stockholm


Under mötet kommer vi att aktivt diskutera utmaningar och möjligheter när det gäller perspektivet Förändringsledning som ett verktyg för att möjliggöra de positiva effekterna. Finns paralleller till annan digitalisering och förändring i samhället - vilka lärdomar finns att dra nytta av här? Vi får alla möjlighet att utifrån våra olika roller dela med oss av erfarenheter och tankar - tillämpade på ett väldigt aktuellt pågående förändringsarbete. Vi, och även Daniel, kommer att få med oss inspiration och idéer som hjälper oss att lyckas med de förändringar vi är involverade i.

Daniel Forslund:
Som Sveriges första innovationslandstingsråd (L) har Daniel Forslund sedan 2014 ett samlat politiskt ansvar för Stockholms läns landstings teknikutveckling och innovationsförmåga. Det handlar exempelvis om att leda arbetet med centrala framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och patientnära tjänster samt innovation av vårdens arbetssätt, organisation och styrning.

Daniel har tidigare arbetat som chefsstrateg på VINNOVA, där han ledde myndighetens insatser för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor. Innan dess arbetade han i närmare 10 år på Socialdepartementet med ansvar för att utarbeta och genomföra regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling. Daniel tilldelades 2016 priset HIMSS European eHealth Leadership Award.

Mötet webbsänds

PRAKTISK INFO

Datum: 22 maj 2018
Tid: 18:00-20.00 (Registering och mingel från 17:30, B3IT bjuder på kaffe och smörgås)
Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm
Kostnad: Gratis för dig med Meet&Learn kompetens, för övriga är kostnaden 250 kr inkl moms.

BETALNINGSINFORMATION

Seminarieserien ingår för medlemmar i Dataföreningen med Meet&Learn kompetenspaket. Är du inte medlem i Dataföreningen eller har Read&Learn är seminarieavgiften 250 kr inkl moms. Du betalar enkelt med kortbetalning här på anmälningssidan för eventet. Observera att anmälan är bindande.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-05-22
18:00 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete