Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Stockholm stad satsar stort på digitalisering för att förbättra förutsättningarna för medborgare och öka livskvaliteten, men hur går förändringsarbetet till egentligen? Stora utmaningar väntar på vägen, men hur är det tänkt att man tacklar dessa?

För att få en teoretisk bakgrund, som sen kan analyseras kopplat till praktiken och Stockholms stads förändringsarbete, inleder Monir Muhammed med beskrivning av sitt examensarbete för KTH & Gartner. Examensarbetet handlar om effekthemtagning hos stora offentliga förändringsprogram och Monir delar också med sig av sina slutsatser.

Därefter talar Christer Philip Forsberg Chief Digital Officer (CDO) på Stockholm Stad. Christer delar med sig av sina erfarenheter från Stockholms stads digitaliseringsarbete och även hans tidigare erfarenheter (Gartner) som programledare för stora förändringsprogram i olika organisationer.

Som deltagare får du en unik möjlighet att ta del av riktiga case från Stockholm stad mfl.. samt teorier och slutsatser från det  presenterade examensarbetet.

Vi börjar som vanligt med registrering, mingel och smörgås från 7.30 innan mötet startar klockan 8.00

Välkommen till ett riktigt intressant frukostmöte som bjuder på värdefull kunskap från ett pågående förändringsarbete inom ett mycket hett område!


Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-12-02
08:00 till 09:30

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete