Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Hur mobiliserades ledningen inför Skatteverkets digitala transformation? Välkommen på frukostmöte med nätverket för Förändringsledare och införandeansvariga den 7 april. Inbjuden talare är Katarina von Goës, strateg från Skatteverket som sedan november 2016 är utlånad till Regeringskansliet där hon arbetar på enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet.

Katarina kommer öppenhjärtigt att dela med sig av sina erfarenheter av de förändringsarbeten som hon har drivit. Det senaste caset handlade om att få igång Skatteverkets digitala transformation.

Allt startade i omvärlden där myndigheten genom sin strukturerade omvärldsbevakning  uppmärksammade att mycket handlar kring digitaliseringsfrågorna. Ledningsgruppen ville därför veta hur Skatteverket låg till utvecklingsmässigt, därför bestämde sig myndigheten för  att göra en bedömning av sin digitala mognad. Genom det fick myndigheten viktiga insikter som blev startskottet för ett omfattande förändringsarbete.

Katarina kommer också att berätta hur Finansdepartementet arbetar med Förändringsledning för att bidra till ökad takt i digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Katarina von Goës är strateg från Skatteverket, som sedan november 2016 är utlånad till Regeringskansliet där hon arbetar på enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet. Hon är systemvetare och certifierad förändringsledare och har arbetat med Skatteverkets digitala transformation. Katarina har tidigare arbetat i olika roller med strategisk inriktning och har mångårig erfarenhet av att driva komplexa förändringsuppdrag inom offentlig förvaltning.

Kostnad: Gratis för medlemmar i DF. Är du inte medlem är du välkommen att prova på till självkostnadspris 200 kr inkl moms. Vänligen sätt in pengar på Dataföreningens Swish-konto: 123 545 2883 och ange "STHLM Förändringsledning 170407" senast den 5 april. Avanmälan måste meddelas till stockholm@dfs.se senast den 5 april. Utebliven närvaro debiteras med 500 kronor, men det går bra att skicka en kollega vid förhinder.

Vi börjar som vanligt med registrering och frukostmingel från 7.30 innan mötet startar klockan 08.00.

Välkommen till ett givande frukostmöte!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-04-07
08:00 till 09:30

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Aktivitetsbaserat arbetssätt - framgångsfaktorer vid införande

Digitala vårdmöten – förutsättningar för lyckad implementering

Nätverk - varför och hur?

Time to rethink change management

Att mobilisera ledningen inför Skatteverkets digitala transformation

Den digitala förändringsresan i Stockholms stad

Förändring på individnivå

Vilka är de viktigaste nycklarna för att lyckas med förändringsprojekt?

FRUKOSTMÖTE - HUR arbetar vi med förändringsledning?

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - FULLBOKAD

FRUKOSTMÖTE Förändringskommunikation – från plan till genomförande

Planera ett förändringsarbete - går det verkligen? FRUKOSTMÖTE

Chefens roll i IT-projekt – från passiv mottagare till förändringsledare FRUKOSTMÖTE

FRUKOSTMÖTE Förändringsledare/Införandeansvariga - Ta del av två spännande case

Strategi är ett verb – hur hänger detta ihop med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - från motstånd till förändringsvilja FRUKOSTMÖTE

Förändringsledningskontor - hur bygger man upp ett sådant? FRUKOSTMÖTE

FÖRÄNDRINGSLEDNING – beställarens roll för framgång - FRUKOSTMÖTE

Kommunikation är allt – kan det stämma? En introduktion i kommunikologi FRUKOSTMÖTE

Hur arbetar man systematiskt med förändringsledning? FRUKOSTMÖTE

Förändringsledning - avgörande vid Försvarets införande av PRIO - FRUKOSTMÖTE

Frukostmöte tema Uppföljning och Reflektion

Hur blir man en certifierad förändringsledare?

Folksams agila förändringsarbete