LulSec

Välkommen till LulSec!
LulSec (Luleå Security) är ett tvärvetenskapligt nätverk för dig som vill veta det senaste inom informationssäkerhet. Nätverket belyser informationssäkerhet från såväl administrativa som tekniska aspekter och erbjuder intressanta föreläsningar och seminarier kring sekretess, integritet, tillgänglighet men även spårbarhet och oavvislighet.

Mål
Vi i LulSec planerar träffas fyra gånger per år. Nätverksträffarna kan vara i form av föreläsningar, seminarier, workshops eller arbetsplatsbesök. Vår målsättning är att erbjuda ett högaktuellt forum för kunskapsutbyte inom ämnesområdet informationssäkerhet.

Ämnen
Konceptet Informationssäkerhet är brett och omfattar mer än bara IT och Cyber aspekter. Det innefattar även ämnen så som klassificering, policys, procedurer, lagring av information, medvetenhet, fysiska och juridiska säkerhetsaspekter – oavsett informationens format, digital, fysisk eller kognitiv.

Exempel på aktuella ämnen för säkerhetsnätverkets träffar,

Informationssäkerhet

IT-Säkerhet

Riskhantering

Nätverkssäkerhet

Policys

Autentisering

Standarder och riktlinjer

Tillämpad kryptering

Kontinuitets- och avbrottsplanering

Intrångsdetektering

Informationsklassificering

PKI och tillitstjänster

Incidenthantering

Biometrisk tillämpning

Medvetenhet

Applikationssäkerhet

Personlig integritet

Webbsäkerhet

Ledningssystem

Virus och spionprogram

...

...

Tidigare aktiviteter

maj
04
(Fullsatt!) Genvägen till GDPR

Tiden springer iväg och det är knappt en månad kvar tills EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft, den 25:e maj 2018. Men många är inte redo!

Luleå Energi Arena  

11:30 till 13:00

Nätverksledare

Syfte

LulSec syftar till att erbjuda ett tvärvetenskapligt forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för medlemmar med särskilt intresse för informationssäkerhetsfrågor.

Målgrupp

Alla med intresse för informationssäkerhet.