PREMIUMNÄTVERK: LN - Ledarnätverket

LN – Dataföreningens ledarnätverk för kvinnor

Mål för nätverket:

LN är ett nätverk för ledarutveckling. Målet är att bidra till kvinnliga ledares utveckling och att ha framgångsrika kvinnliga chefer på alla nivåer. LNs verksamhet ska präglas av professionalism och kvalitet, nätverk och individuellt resultat. Utgångspunkten är medlemmarnas egen inneboende kraft, kompetens, initiativ och ansvar.

Vi strävar efter att varje medlem ska utvecklas både i sin yrkesroll och som människa.

Programförklaring:

Nätverket träffas 4 ggr/år och varje möte behandlar ett tema. Nätverksmötet inkluderar föreläsningar, grupparbeten, redovisningar och middag.

Tema för nätverksmöte väljs med följande målsättning:

Diskutera och belysa värdet av informella strukturer och kontakter i näringslivet. Bidra till att ge deltagarna en bättre överblick och helikoptersyn av industri och samhälle genom företagsbesök. Skapa ett brett kontaktnät av ledare och bidra till ömsesidig och bättre förståelse för varandras situation och erfarenheter. Skapa inspiration till diskussion och arbete mellan nätverksmöten

Nätverksmedlem:

Nätverket riktar sig till kvinnliga ledare. Inbjudan till nätverket sker på rekommendation av annan nätverksmedlem. Nätverksmedlemmen förväntas delta aktivt och dela med sig av sina erfarenheter genom att medverka/föreläsa vid något av nätverksmötena.

Nätverksledare

Syfte

Specialistnätverket LN - chefsutveckling för kvinnor. Kostnad:LN är ett slutet specialistnätverk med årsavgift 7500 kronor + moms per år samt medlemskap i Dataföreningen. Medlem blir man på rekommendation.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Målgrupp

Ledarnätverk för kvinnor

Kostnad

7500 kr + moms 25% + Medlemskap i Dataföreningen