Ledarskapsnätverket

Mål

Nätverket ska bidra till en ökad kunskap inom områden ledning och styrning för personer som arbetar IT-relaterad verksamhet. Nätverket avser också att bidra till att sprida kunskap om både gamla och nya kunskaper inom området.

Inriktning

Ledning och styrning är tillämpning av kunskap, färdigheter, verktyg o.s.v. för att möta intressenternas förväntningar.

Nätverket avser att fokusera på kompetensområdena ledning och styrning för att ge medemmarna ökad kunskap så att de tillsammans med sina arbetsgrupper gör underbyggda avvägningar för att nå uppsatta mål.

Det är nätverket som bestämmer inriktningen i framtiden.

Varvat med detta avser vi att belysa olika aspekter av att vara ledare samt att möjliggöra vidareutveckling i medlemmarnas ledarskap genom t.ex. utbildningsprogram, certifiering o.s.v.

Nätverket har inriktningen att utbyta erfarenheter och tips om

  • styrningsmodeller
  • planering
  • uppföljning
  • verktyg för planering och uppföljning
  • dokumentation
  • ledarskap
  • information och kommunikation

Syfte

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med ledning och styrning i IT-relaterad verksamhet. Nätverket ska fungera som ett forum där olika aspekter av ledning och styrning belyses och där deltagarna ges tillfälle erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med ledning och styrning i IT-relaterad verksamhet

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden så betalar man som Meet & Learn-medlem för lunchen i restaurangen. För Read & Learn samt icke medlemmar är kostnaden 300 kr (inkl moms) som betalas till nätverksledaren kontant eller via Swish. Kvitto kan givetvis fås. Har du inköpta seminariekuponger sedan tidigare går de bra att lösa in; 1 st för Meet & Learn-medlem och 3 st för Read & Learn eller extern. Studenter som vill ha lunch får betala lunchkostnaden. Glöm inte studentleg.