Västra kretsen

Canvas och ResursOptimeringModell – för utveckling av tjänster och IT-processer

ITSM nätverket bjuder in dig till en intressant eftermiddag där talarna är Mats Göransson från Bita Service Management och Peter Hero från SSI - Support Service Institute.

Business Model Canvas

Business Model Canvas är ett erkänt sätt att skapa nya samt att utveckla befintliga affärsmodeller. Den är även klart tillämplig för att utveckla tjänster och processer inom en IT-enhet.

Modellen är ett verktyg där du får fram ett tydligt nuläge samt får en förståelse hos alla medarbetare om vad som behöver göras för att nå uppsatta mål. På denna föreläsning kommer du att få öva praktisk och testa själv genom en övning om hur modellen fungerar. Talare är Mats Göransson från Bita Service Management och Peter Hero från SSI - Support Service Institute

ResursOptimeringModell (ROM)

Vi har modeller och lösningar för det mesta men har vi kontroll på hur vi bäst utnyttjar våra resurser inom IT-verksamheten som t.ex. inom Support, Förvaltning och Drift? Vad är det för typ av resurser vi har och hur utnyttjar vi dem bäst? Det är frågor som tas upp inom ResursOptimeringsModellen.

Du får insikt i en modell som bl.a frigör tid. Tid som sedan kan användas till innovation och utvecklingsarbete.
ResursOptimeringsModellen har hämtat mycket från den kultur och synsätt som finns inom Googlemodellen. Kan Google göra det, så kan vi göra det.

Om talarna

Mats Göransson har lång erfarenhet inom IT Service Management bland annat som verksamhetsutvecklare och projektledare inom Telia Sonera. Mats har bl.a. arbetat med strategier, ledarskap, förvaltningsstyrning, som lärare och workshopledare. Har även kunskaper inom ITIL, pm3, Lean och Canvasmodellen

Peter Hero arbetade tidigare som chef i Nordea och har lång erfarenhet inom support, ITSM, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Peter har ofta haft rollen som lärare, moderator och talare inom IT Service Management. Är också nätverksledare inom Dataföreningen samt ordföranden för itSMF i Väst.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-02-28
15:00 till 17:00

Lindholmsplatsen 1

Kuggen - Stora konferensrummet Windows på vån 3

Frukostmöte - Hur passar ITIL 4 in i framtidens digitala världsordning?

ITSM BORÅS 2018

Konferens ITSM Borås, 2017

Canvas och ResursOptimeringModell – för utveckling av tjänster och IT-processer

ITSM-konferens: Service Management – ständiga förbättringar från ett kundperspektiv