Västra kretsen

ITIL Service Desk

Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en ”best practise” kan driva sin Service Desk. 

Omvärlden förändras hela tiden men för Service Desk är uppgiften den samma, återställ snarast driften vid incidenter och hantera beställningar, förfrågningar, klagomål m.m. samt agera SPOC och hantera viktig kommunikation med berörda parter. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de förmågor, resurser, processer och verktyg som vi har, som avgör hur väl vi lyckas. People, Process and Information Technology. 

Vi tar fasta på ITIL’s rekommendationer och genom presentationer, diskussioner och workshops omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar. 

Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper om Incident processen, Request fulfilment, verktygsstöd samt kontakter för fortsatta diskussioner. 

Många av de vi möter så som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men vet inte hur man ska utveckla och förbättra sin Service Desk. De har svårt att hitta möjligheter att optimera support, att kravställa för att upphandla ett lämpligt verktyg för Service Desk eller kanske ett helt ITSM verktyg. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden. 

Det är utifrån dessa tankar vi vill skapa ett nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur vi kan driva och utveckla en Service Desk. 

Nätverket leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare med praktisk erfarenhet av att driva en högpresterande Service Desk funktion. 

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan: 

· ITIL Service Desk, var börjar man/hur gör man 

· Processintegration för Service Desk– Hur hänger de olika processerna ihop 

· Service Desk, Supportoptimering och arbetsrotation 

· Roller, ansvar och befogenheter 

· CSI – kontinuerliga förbättringar 

· Service Desk Strategi 

· Shift left / Zero level support 

· Critical Success Factors (CSF) 

· KPI

Nätverksträffarna kommer att genomföras 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg. 

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket när det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne. 

Var med och utveckla dina ITIL kunskaper och din Service Desk tillsammans med oss! 

Tidigare aktiviteter

feb
22
Frukostmöte – ITIL 4 – VAD ÄR NYTT?

OBS! Ny tid och plats 

I år kommer äntligen en efterlängtad och välbehövlig uppdatering av ITIL i form av ITIL 4.

09:00 till 11:00
nov
23
ITIL Service Desk - Root Cause Analysis - Problem Mgmt.

ITIL Service Desk nätverksträff: Root Cause analysis - Problem  Mgmt.

Brandsläckning kräver personal och ticket-hopping kräver tid.

Lindholmsplatsen 1 , 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
sep
21
ITIL Service Desk - KCS Knowledge Centered Support.

ITIL Service Desk nätverksträff: KCS Knowledge Centered Support

Vår  Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift.

Lindholmsplatsen 1 , 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
maj
18
ITIL Service Desk - Self-service och Kategorisering.

ITIL Service Desk nätverksträff: Self-service och Kategorisering!

Vår  Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift.

Lindholmsplatsen 1 , 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
Mar
20
Årsmöte Västra Kretsen Styrelsen kallar till årsmöte tisdagen den 20 mars kl. 18.30 på Elite Park Avenue på Kungsportsavenyen.

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

18:30 till 21:00
feb
23
ITIL Service Desk - Verktyg för Service desk.

ITIL Service Desk nätverksträff: Verktyg för Service desk!

Vår  Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift.

Lindholmsplatsen 1 , 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
nov
24
ITIL Service Desk - Rekrytera och behåll medarbetare.

boka in ITIL Service Desk nätverksträff: Att rekrytera och behålla medarbetare!

Hur ska vi hitta guldkornen för vår Support eller Service Desk. Hur ska vi sen behålla dom i Supporten och Service Desk?

Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
sep
15
ITIL Service Desk

ITIL Service Desk Västsverige har en stark ställning gällande Service och Support inte bara lokalt utan även i ett nordiskt perspektiv.

Lindholmspiren 1, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00