Västra kretsen

ITIL i Praktiken (västra)

Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en ”best practise” kan driva IT-verksamhet. 

Omvärlden förändras hela tiden och det kommer nya ramverk och system som ofta framställs som lösningen på allt. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de system, verktyg och ramverk som avgör hur väl vi lyckas.

Vi tar fasta på ITIL’s rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar.

Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg. 

Många av dem som vi möter som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men att de har svårt att sätta fingret på vart de skall börja, hur de skall göra och när. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden.

Det är utifrån dessa tankar vi vill skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras. 

Nätverk leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare. 

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan: 

 • ITIL, var börjar man/hur gör man 
 • Processintegration – Hur hänger de olika processerna ihop 
 • Supportoptimering – Incident, problem & change tillsammans 
 • CSI – kontinuerliga förbättringar
 • Systemförvaltning och ITIL 
 • Systemförvaltning PM3 och ITIL 
 • Dev-Ops och ITIL
 • ITIL & Lean 
 • ITIL och agila arbetssätt 
 • Vad är egentligen tjänsteorientering 
 • Processförvaltning och Governance (Process Management Office) 

Nätverksträffarna kommer att genomföras 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg. 

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket om samtliga deltagare medger det och att det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne. 

Var med och utveckla/bredda din ITIL kunskap tillsammans med oss! 

Tidigare aktiviteter

feb
24
Nätverksträff - ITIL i praktiken

Nätverksträff! 

Nu är det dags att boka in nästa träff!

Lindholmspiren 1, 417 56 Göteborg

07:30 till 10:00
nov
25
Nätverksträff ITIL i praktiken

Dags att träffas igen! 

Välkommen till Lindholmen klockan 07:30 den 25 november för en fantastisk start på fredagen.

Lindholmspiren 1, 417 56 Göteborg

07:30 till 10:00
sep
30
ITIL i Praktiken nätverksträff
Lindholmspiren 1, 417 56 Göteborg
07:30 till 10:00
 •  

Syfte

Med nätverket vill vi skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras. Genom det vill vi att deltagarna tillsammans skapar förståelse för hur vi med hjälp av ITIL kan göra skillnad där det behövs.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Målgrupp

Du som arbetar med ITIL processer och som vill diskutera lösningar och få inspiration kring ITIL.