Västra kretsen

ITIL i Praktiken (västra)

Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en ”best practise” kan driva IT-verksamhet. 

Omvärlden förändras hela tiden och det kommer nya ramverk och system som ofta framställs som lösningen på allt. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de system, verktyg och ramverk som avgör hur väl vi lyckas.

Vi tar fasta på ITIL’s rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar.

Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg. 

Många av dem som vi möter som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men att de har svårt att sätta fingret på vart de skall börja, hur de skall göra och när. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden.

Det är utifrån dessa tankar vi vill skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras. 

Nätverk leds av några av Västsveriges mest erfarna ITIL-ambassadörer, konsulter och utbildare. 

Förslag på ämnen för deltagarna att välja mellan: 

 • ITIL, var börjar man/hur gör man 
 • Processintegration – Hur hänger de olika processerna ihop 
 • Supportoptimering – Incident, problem & change tillsammans 
 • CSI – kontinuerliga förbättringar
 • Systemförvaltning och ITIL 
 • Systemförvaltning PM3 och ITIL 
 • Dev-Ops och ITIL
 • ITIL & Lean 
 • ITIL och agila arbetssätt 
 • Vad är egentligen tjänsteorientering 
 • Processförvaltning och Governance (Process Management Office) 

Nätverksträffarna kommer att genomföras 4 gånger per år i Dataföreningens lokaler på Lindhomen i Göteborg. 

Leverantörer kommer enbart bli inbjudna att föredra i nätverket om samtliga deltagare medger det och att det fyller ett syfte kopplat till aktuellt ämne. 

Var med och utveckla/bredda din ITIL kunskap tillsammans med oss! 

Tidigare aktiviteter

feb
22
FRUKOSTMÖTE – ITIL 4 – VAD ÄR NYTT?

OBS! Ny tid och plats 

I år kommer äntligen en efterlängtad och välbehövlig uppdatering av ITIL i form av ITIL 4.

09:00 till 11:00
jan
11
Nätverksträff - SLA - Samarbete inte slagträ

SLA - Samarbete inte slagträ

Många anser att  ett SLA (Service Level Agreement) är något som bara används när man är oense om hur leveransen gårtill exempel för att kräva vite.

Polstjärnegatan 14
417 56 Göteborg
08:00 till 10:00
nov
19
ITIL Foundation All Inclusive - Aspenäs - Lerum

Som ett led i våra nätverk ITIL i Praktiken och ITIL Service Desk erbjuder vi medlemmarna och andra att delta på vår kommande öppna ITIL Foundation.

Seatons Allé, 443 91 Lerum, Sweden

(Hela dagen)
sep
28
ITIL i Praktiken Nätverk - Att dokumentera förväntningarna (SLA)

Vad innehåller Ett perfekt Service Level Agreement

Finns det något som ett perfekt Service Level Agreement (SLA)? Vad skulle det innehålla i så fall, vilka delar måste vara med?

Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
maj
25
ITIL i Praktiken Nätverk - Tydliga förväntningar

Att Sätta tydliga förväntningar

När vi levererar tjänster eller funktioner är det viktigt att vi levererar på rätt nivå, den nivån som behövs för att vi skall få den effekt/funktion som efterfrågas.

Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
Mar
20
Årsmöte Västra Kretsen Styrelsen kallar till årsmöte tisdagen den 20 mars kl. 18.30 på Elite Park Avenue på Kungsportsavenyen.

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

18:30 till 21:00
Mar
08
Överleverans eller underprestation

Överleverans eller underprestation

Vi har alltid någon som har förväntningar på det som vi på IT gör. Att få en ny dator går för långsamt, min Incident blir stängd trots att den inte är löst.

Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
dec
08
ITIL i praktiken - Mäta & följa upp processer

Mäta och följa upp processer

ITIL i praktiken handlar ju om att hitta vägar för hur vi kan arbeta på ett smart sätt för att göra skillnad med de aktiviteter vi gör.

Lindholmsplatsen 5, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
sep
22
ITIL i praktiken - Konsten att införa ITIL processer

Konsten att införa ITIL processer

De flesta blir inspirerade av att prata om hur ITIL processer kan hjälp IT samtidigt som få verkligen lyckas få processerna implementerade.

Lindholmsplatsen 5, 417 56 Göteborg

08:00 till 10:00
maj
19
ITIL i praktiken - ITIL Change management

ITIL i praktiken - Change management

dags att boka in nästa nätverksträff!

Efter förra tillfället där vi pratade om Incident och Problem management kommer

Lindholmspiren 1, 417 56 Göteborg

07:30 till 10:00

Nätverksledare

Syfte

Med nätverket vill vi skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om hur ITIL fungerar och appliceras. Genom det vill vi att deltagarna tillsammans skapar förståelse för hur vi med hjälp av ITIL kan göra skillnad där det behövs.

Målgrupp

Du som arbetar med ITIL processer och som vill diskutera lösningar och få inspiration kring ITIL.