Västra kretsen

ITIL i Praktiken nätverksträff

MÅNGA VI PRATAR MED KÄNNER ATT DET KAN VARA SVÅRT ATT VETA HUR DE SKALL BÖRJA DRA NYTTA AV ITIL ELLER HUR DE SKALL GÅ VIDARE. I NÄTVERKET KOMMER VI DISKUTERA HUR DU KAN FÅ HJÄLP AV ITIL I VARDAGEN.

 

Fredagen den 30 septebmer börjar vi med vår första nätverksträff.

OBS! Vi kommer börja med frukost 07:30 för att kunna vara klara 10:00. 

Välkommen till Lindholmen klockan 07:30 för att få en fantastisk start på fredagen.

Vi kommer börja med att diskutera lite förväntningar på nätverket samt en kort presentation av oss och av alla deltagare för att vi skall lära känna varandra.

Där efter kommer vi prata om ITIL Inspiration, hur man kan få hjälp av det och lite om hur man kommer igång med vissa delar.

Vi ordnar givetvis med frukost när ni kommer.

Bra att veta:

Datum: 30 september 2016
Tid: 7:30 - 11:00
Plats: Lindholmen Science Park, Kuggen - vån 3, stora konferensrummet
Adress: Lindholmsplatsen 1
Kostnad: Nätverket är öppet för alla och givetvis ingår frukostfralla, kaffe & juice m.m. 
Bra att veta: Frukost & Mingel mellan 7:30-8:00 Nätverksträff 8-10

För upplysningar kontakta: kansliet@west.dfs.se

Nätverksledare/Arrangörer:

Antonio Tomar, 0708-57 90 28
Klas Caesar
, 0705-33 76 07

 

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-09-30
07:30 till 10:00
Lindholmspiren 1, 417 56 Göteborg

FRUKOSTMÖTE – ITIL 4 – VAD ÄR NYTT?

Nätverksträff - SLA - Samarbete inte slagträ

ITIL i Praktiken Nätverk - Att dokumentera förväntningarna (SLA)

ITIL i Praktiken Nätverk - Tydliga förväntningar

Överleverans eller underprestation

ITIL i praktiken - Mäta & följa upp processer

ITIL i praktiken - Konsten att införa ITIL processer

ITIL i praktiken - ITIL Change management

Nätverksträff - ITIL i praktiken

Nätverksträff ITIL i praktiken

ITIL i Praktiken nätverksträff