Framväxten av Internet

Program: 18.00 Social samvaro med smörgås och dricka. 18.30 Utvecklingen fram till Internet Kommunikation före och under Internet 20.00ca Avslutning Föreläsare är: Tomas Ohlin, adj.professor. Deltog i startandet av akadem.utbildning i data- och systemvetenskap på 60-talet. Medverkat i flera statliga utredningar och engagerat sig i tidiga versioner av Internet. Författare. Bengt Olsen, docent. Deltog aktivt i den tidiga nätutvecklingen. Har utvecklat nya funktioner inom grupp-programvara. Författare och internationellt aktiv. Jacob Palme, professor Sthlm Universitet. Tidig forskning vid FOA och utveckling av kommunika-tionssystem. Har vidareutvecklat gruppkommunikation samt analyserat
Sammanfattning: 
Framväxten av Internet Kända profiler inom området – Tomas Ohlin, Bengt Olsen och Jacob Palme – gör en unik presentation för IT-Veteranerna

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2007-09-19 (Hela dagen)

Utvecklingen av svensk IT-industri

Fem metatrender som driver digitaliseringen

Projektgrupp IT-veteraner

Nätverksmötet IT- Veteranerna

IT Veteranerna, Xtra insatt nätverksmöte

Risktagande i IT-branschen förr och nu. Nätverket IT Veteranerna

Vilken teknik vinner den mobila marknaden ? Nätverket IT-veteraner

IT-veteranerna 'Illegal säkerhet',

Information om Regeringens IT-Strategigrupp -IT-veteranerna

IT-bubblan, vad hände och vad har vi lärt ? - IT-veteranerna

IT igår, idag och imorgon

PC-revolutionen - från byggsats till internationellt nätverk

Ett ledarliv med IT

IT:s roll i näringslivets globalisering

Webben - från forntiden till framtiden

Innovationer av och med Håkan Lans. OBS! FULLTECKNAT!

Framväxten av Internet

Mobilitet nu och i framtiden med Östen Mäkitalo

Internet - framtid och historia

IT-branschen – hur var det förr och vart är vi på väg ?

Datagrafiken igår, idag och imorgon

Alfaskop en framgångssaga - från terminal till PC

Möt Lars Irstad som byggde Programator.

IT-veteraner: Framtidens IT

IT-uppfinnare Håkan Lans om innovation och internationell förlikning

IT-uppfinnaren Håkan Lans om innovationer och internationell förlikning

Möt John Wattin – entreprenör och affärsutvecklare

Händelser som förändrat IT-världen - Harold Lawson

Regeringens framtidsstrategi inom IT

IT-Juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

10 teknologitrender från Ericsson ConsumerLab