10 teknologitrender från Ericsson ConsumerLab

Kom och lyssna på när Anna Selander, chef för Ericsson ConsumerLab, presenterar 10 spännande teknologitrender för 2016.

Som deltagare får du ta del av 10 teknologitrender för 2016, direkt från Ericssons trendspaningsavdelning Consumerlab. Genom studier har Ericsson ConsumerLab identifierat ett antal spännande trender, som användande av olika typer av appar och nätverk, integritet och säkerhetsaspekter, livsstilsförändringar, delningsekonomi, Artificiell intelligens och konsumtion av TV och andra media.

Kvällens föredragshållare är Anna Selander, chef på Ericsson ConsumerLab. Hon har haft många ledande positioner inom företaget och är en drivande, inspirerande chef som förespråkar innovation, mångkulturellt arbetsklimat och idéskapande. Tidigare har hon även arbetat på svenska Exportrådet och arbetat i USA, Spanien, Chile, Österrike, Storbritannien och Argentina.

Ericsson ConsumerLab är en global konsumentforskningsenhet som hjälper kunder samt branschorganisationer att förstå innebörden av konsumenternas behov. Varje år studerar Ericsson ConsumerLab konsumenters attityd till informations- och konsumentteknologi i ca 40 länder, vilket representerar runt 1,1 miljarder människor.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-05-10
17:30 till 20:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Utvecklingen av svensk IT-industri

Fem metatrender som driver digitaliseringen

Projektgrupp IT-veteraner

Nätverksmötet IT- Veteranerna

IT Veteranerna, Xtra insatt nätverksmöte

Risktagande i IT-branschen förr och nu. Nätverket IT Veteranerna

Vilken teknik vinner den mobila marknaden ? Nätverket IT-veteraner

IT-veteranerna 'Illegal säkerhet',

Information om Regeringens IT-Strategigrupp -IT-veteranerna

IT-bubblan, vad hände och vad har vi lärt ? - IT-veteranerna

IT igår, idag och imorgon

PC-revolutionen - från byggsats till internationellt nätverk

Ett ledarliv med IT

IT:s roll i näringslivets globalisering

Webben - från forntiden till framtiden

Innovationer av och med Håkan Lans. OBS! FULLTECKNAT!

Framväxten av Internet

Mobilitet nu och i framtiden med Östen Mäkitalo

Internet - framtid och historia

IT-branschen – hur var det förr och vart är vi på väg ?

Datagrafiken igår, idag och imorgon

Alfaskop en framgångssaga - från terminal till PC

Möt Lars Irstad som byggde Programator.

IT-veteraner: Framtidens IT

IT-uppfinnare Håkan Lans om innovation och internationell förlikning

IT-uppfinnaren Håkan Lans om innovationer och internationell förlikning

Möt John Wattin – entreprenör och affärsutvecklare

Händelser som förändrat IT-världen - Harold Lawson

Regeringens framtidsstrategi inom IT

IT-Juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

10 teknologitrender från Ericsson ConsumerLab