Latmask Skicka mail

Skicka e-post

Man kan skicka e-post enkelt till (A)dem som registrerat sig till ett arrangemang, till (B)dem som tillhör ett visst nätverk och (C)när man skapar ett arrangemang.

Man gör på olika sätt:

(A) Till registrerade måste man öppna den sida man gjort om arrangemanget. 

T ex öppnar man genom att gå in på gemensam kalender och klickar på det där.
Eller så klickar man på sitt inloggningsnamn uppe i svarta menyn till höger och väljer Min sida.
Där ska Kommande arrangemang finnas (som du är anmäld till?)

 1. Man klickar på kappen med konfigureringshjulet som finns uppe till höger i det vita området.
 2. Välj ”Hantera registreringar”
 3. I orangea menyraden välj ”Skicka e-post till registrerade”
 4. Sen är det lätt att skriva meddelandet. Man måste dock skicka ut till alla, man kan inte göra undantag.

(B) Till nätverket befinner man sig på nätverkets huvudsida, dvs nätverkets namn står med stora bokstäver som rubrik

 1. Man klickar på kappen med konfigureringshjulet som finns uppe till höger i det vita området.
 2. Längst ner ska det finnas ett val ”E-post till medlemmar”
 3. Kryssa för alla som ska ha post.
 4. Välj Skicka
 5. Fyll i formuläret. OBS OBS ÄNDRA avsändaradress!!!!! under rubriken Avsändare till din egen.
 6. Välj Nästa, sedan på nästa sida välj Skicka.

 (C) E-post när man skapar ett arrangemang:

 1. När du har valt skapa arrangemang i högermenyn på en krets eller nätverksida så får du upp ett formulär. Du kan också få upp samma formulär om du öppnat den sida du som du gjort om formuläret (se ovan hur man öppnar den sidan), klickar på kugghjulsknappen och väljer Redigera.
 2. I högra spalten finns ett block (?) som heter Aviseringar.
 3. På raden Grupper, skriv in de första bokstäverna i det nätverk eller krets du vill skicka ut avisering till. Kan vara så att det enda den hittar är din egen krets.
 4. Klicka bort bocken i rutan under blocket, på så sätt skickas det ut aviseringar. MEN. Bara till dem som är tillagda som medlemmar i den gruppen/kretsen, inte till alla medlemmar.

Vill man skicka till alla medlemmar får man använda Bizwizard. Det går på något sätt att använda CiviCRM också, men det är krångligt och blir inte snyggt.

Skicka mail i CiviCRM

Det går att skicka ut mail till de olika nätverken separat i CiviCRM om man är inloggad i Nätverksplattformen.

 1. Logga in dig
 2. Klicka på Utskick uppe i vänstra hörnet
 3. Då kommer ni till Civimail, välj ”New mailing”, den lilla svarta rutan under det orangea
 4. Det första ni gör nu är att ändra avsändaren – Maria på Medlems får tillräckligt med svarsmail ändå.
 5. I nästa ruta klickar man på den lilla pilen till höger i rutan och så kommer en lång lista på alla nätverk. Välj det du vill skicka till!