Latmaskar

Latmask Registreringsöversikt

 

(Motsvarar gamla Adminvy.)

Du måste klart vara inloggad och befinna dig på din kretssida.

För att snabbt se alla registreringar, klicka på  ”Registreringsöversikt” som finns  allra högst upp till vänster med väldigt liten storlek i den svarta menyraden.

 Öppna de olika aktiviteterna med den lilla pilen till höger.

För att kunns jobba mer med de anmälda, gå istället till kalendern, välj aktuell aktivitet och när den är öppnad, klicka på kugghjulet och välj Hantera Registreringar. 
Väl där har du tre flikar att välja på.

Latmask Lägga till medlemmar

 

Lägg till medlemmar

1.       Befinn dig på den sida/nätverk som du ska lägga till medlemmar i.

2.       Klicka på fliken ”medlemmar”

3.       Klicka på kugghjulet

4.       Välj ”medlemmar”

5.       Det finns nu en meny på varje medlem om du sätter pekaren på varje. Där kan man ta bort en medlem om man behöver.
För att lägga till klickar man på ”Lägg till flera användare”. Här kan du mata in om du kan mailadressen.

6.       För att hitta medlemmar och mata in, klicka på kugghjulet

7.       Välj ”Lägg till medlemmar” Inte den…

more…

Latmask kalender

 

Att skapa kalender så att man kan skapa arrangemang/aktiviteter

Hoppas att alla nätverk skapar en kalender i sitt nätverk. Annars kan man inte skapa aktiviteter hur mycket behörigheter man än har som Nätverksledare.

Gör så här:

  1. Befinn er på det nätverk som ni vill skapa arrangemang på.
  2. Klicka på nätverksnamnets vita pil. Namnet finns som flik uppe i den svarta menyn till vänster.
  3. Välj Skapa ny sektion
  4. Då ser man sen en sida med många alternativ, bl a Kalender.
  5. Välj vad du vill skapa och följ formulärets anvisningar.…
more…

Latmask Skicka mail

 

Skicka e-post

Man kan skicka e-post enkelt till (A)dem som registrerat sig till ett arrangemang, till (B)dem som tillhör ett visst nätverk och (C)när man skapar ett arrangemang.

Man gör på olika sätt:

(A) Till registrerade måste man öppna den sida man gjort om arrangemanget. 

T ex öppnar man genom att gå in på gemensam kalender och klickar på det där.
Eller så klickar man på sitt inloggningsnamn uppe i svarta menyn till höger och väljer Min sida.
Där ska Kommande arrangemang finnas (som du…

more…

Synlighet

Offentlig