IT-stöd internt

Detta är en samlingspunkt för alla de medlemmar som använder våra IT-system . Här har vi manualer och hanterar support. 

Felrapportering: Mail till Birgitta K (kansliet@syd.dfs.se) som flyttar över till Trello-tavla i IT-utveckling.

Syfte

Att bli effektivare.

Målgrupp

Kretsanvändare, Nätverksanvändare.

Kostnad

$$$$$