IT i Skolan Södra

I nätverket träffas lärare och DFS-medlemmar kring frågor som rör användning av IT och programmering i skolan. Tidigare har vi haft tre På-Vägen-Hem-seminarier

o   PVH: Kod är framtiden! - programmering i skolan

o   PVH: Prova programmera i Scratch

o   PVH: Programmering i skolan med Kojo och Scala

I höst kommer vi bl a att ta upp frågan om kompetensutveckling inom IT och programmering för lärare och se om DFS kan bidra till denna i vår region. 

Tidigare aktiviteter

maj
09
IT i Skolan-nätverk Södra

Vi jobbar vidare med vårt program för IT i Skolan i det nya nätverket.

Skeppsgatan 19, Malmö

17:15 till 19:00

Syfte

Nätverket har som syfte att samla intresserade lärare och DFS medlemmar kring frågor som rör användning av IT och programmering i skolan. Att försöka tillgängliggöra IT som pedagogiskt hjälpmedel inom skola och lärande.

Målgrupp

Lärare och andra skolintresserade