TRE Viljor

Vi känner alla till motsägelsen mellan IT, Affären och en Leverantör och att detta inte alltid fungerar smärtfritt. Vi har kallat föredraget, och den efterföljande diskussionen, för Tre Viljor som syftar på briggen med ungefär samma namn.

........  Utvecklingsprojekt: integrera verksamhet, IT och leverantörer för bästaaffärsresultat   För att utvecklingsprojekt skall lyckas är det viktigt att kunna samordnaoch styra arbete som genomförs inom olika avdelningar och av externaleverantörer.   Kritiska resurser i verksamheten behövs för kravställning och vidinförandet. IT-avdelningens personal är kritisk under utveckling ochdriftsättning. Externa leverantörer gör ofta viktiga leveranser. Det ärförst när "helheten" fungerar som vi får lösningar som fungerar iverksamheten. Som IT-chef är det ofta en utmaning att samordna ochprioritera projekt med olika intressenter, arbetssätt och projektmognad.   Under seminariet fokuserar vi på frågeställningar kring att integreraverksamhet, IT-avdelning och leverantörer i utvecklingsprojekt i syfte attförbättra projektens resultat i verksamheten.   Martin Andersson har doktorerat inom projekthantering på Handelshögskolan iStockholm och är nu VD för ProjectCompanion AB som bland annattillhandahåller en gratis webbaserad lösning för hantering av projekt /projektportföljer. ....... Hälsningar,  Ulf och Thomas

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2013-03-21 (Hela dagen)

AI, VR och konsumentförändringar

Hur får mitt företag bästa nytta av ITIL

” Hur kan IT hjälpa VD att göra rätt affärsmässiga investeringar ”

Så här hanterade vi utmaningar i Trängselskatteprojektet

Nyheter kring IP och Multimedia

Konferens IT-chef/ledare

Erfarenhetsutbyte kring driftkostnader,licens- och förändringshantering

Säkerhet, medvetenhet och kommunikation

Styrgruppens arbete som stöd till projekten

En helikoptertur över sambanden mellan verksamhets- och IT-utveckling.

Frukost och avstämning

Hur samarbetar IT och verksamheten bättre

IT-styrning, affärskoppling och arkitektur

Vad görs i Riksdagen för IT-utvecklingen ?

Molnhajpen är förbi - nyktra beslut väntar

Affärsutveckling med sociala media

Planeringsfrukost

Eftermiddagsmöte

Konflikthantering för IT-ledare

Nätverksträff IT-chefsnätverket

En blick in i försäkringsbranschen och i framtiden,,,

IT I Filmens tjänst ** REPRIS**

Vi skapar en IT-organisation!

Strategisk Sourcing - Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling

IT-innovation och effektivitet

Nya möjligheter med mobilitet

Möte i IT-chefsnätverket - tema Lean

De senaste IT-trenderna

IT-chefsnätverket - Tema Integration

IT-chefsnätverket - Tema - Business Intelligence & Data warehouse

IT-chefsnätverket - Efterlevnad på riktigt - hur implementerar man ett effektivt IT-säkerhetsskydd?

IT-chefsnätverket - Tema - IT Trender

Molnet – döende hajp eller mogen leveransmodell?

IT-chefnätverket 29 november IT-trender

IT-chefnätverket hos TBD 20 september

IT-chefnätverket hos TBD 24 maj