Säkerhet, medvetenhet och kommunikation

Sammanfattning: 
Säkerhet, medvetenhet och kommunikation - att skapa en proaktiv informationssäkerhet Elin Perttu och Johan Söderström från BlockMaster AB i Lund besöker IT-chef/ledare för att prata både teknik och de mjukare delarna av informationssäkerheten och söka svar på hur vi når en genuint proaktiv säkerhet. Vi inleder med en presentation kring mobil säkerhet, hot, risker och tekniska åtgärder. Därpå följer en presentation som belyser vikten av medvetenhet och kommunikation och visar på ett lättsamt men tankeväckande sätt hur vår hjärna kan ställa till det för oss, inte minst med avseende på informationssäkerhet. Belysande exempel och talande bilder ger hög igenkänningsfaktor. Efter föredragen inbjuder vi till en öppen diskussion som är tänkt att leda till eftertanke, nya infallsvinklar och nya angreppssätt. Åhörarna ska helt enkelt gå hem från träffen stärkta med ny energi och en bra känsla i magen.

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2008-01-30 (Hela dagen)

AI, VR och konsumentförändringar

Hur får mitt företag bästa nytta av ITIL

” Hur kan IT hjälpa VD att göra rätt affärsmässiga investeringar ”

Så här hanterade vi utmaningar i Trängselskatteprojektet

Nyheter kring IP och Multimedia

Konferens IT-chef/ledare

Erfarenhetsutbyte kring driftkostnader,licens- och förändringshantering

Säkerhet, medvetenhet och kommunikation

Styrgruppens arbete som stöd till projekten

En helikoptertur över sambanden mellan verksamhets- och IT-utveckling.

Frukost och avstämning

Hur samarbetar IT och verksamheten bättre

IT-styrning, affärskoppling och arkitektur

Vad görs i Riksdagen för IT-utvecklingen ?

Molnhajpen är förbi - nyktra beslut väntar

Affärsutveckling med sociala media

Planeringsfrukost

Eftermiddagsmöte

Konflikthantering för IT-ledare

Nätverksträff IT-chefsnätverket

En blick in i försäkringsbranschen och i framtiden,,,

IT I Filmens tjänst ** REPRIS**

Vi skapar en IT-organisation!

Strategisk Sourcing - Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling

IT-innovation och effektivitet

Nya möjligheter med mobilitet

Möte i IT-chefsnätverket - tema Lean

De senaste IT-trenderna

IT-chefsnätverket - Tema Integration

IT-chefsnätverket - Tema - Business Intelligence & Data warehouse

IT-chefsnätverket - Efterlevnad på riktigt - hur implementerar man ett effektivt IT-säkerhetsskydd?

IT-chefsnätverket - Tema - IT Trender

Molnet – döende hajp eller mogen leveransmodell?

IT-chefnätverket 29 november IT-trender

IT-chefnätverket hos TBD 20 september

IT-chefnätverket hos TBD 24 maj